fot. MSZJan Paweł II uczy nas, że „ciało, i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne" – pisze amerykański publicysta katolicki Marcel Le Jeune w swej najnowszej książce poświęconej teologii ciała. Publikacja „Set Free to Love: Lives Changed by the Theology of the Body" zawiera historie konkretnych ludzi, których życie zmieniła wizja ludzkiej płciowości i seksualności zawarta w papieskiej teologii ciała.

Święty Józef„Wasza praca to pochylanie się nad tymi, którzy się źle mają" - powiedział metropolita katowicki abp Damian Zimoń 12 marca w sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej do uczestników dnia skupienia dla świeckich zaangażowanych na terenie archidiecezji katowickiej w duszpasterstwo rodzin.

W spotkaniu udział wzięli doradcy życia rodzinnego, animatorzy przygotowania bliższego do małżeństwa oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Uczestnicy dnia skupienia spotkali się z siostrą Anną Bałchan SMI, która w 2002 r. założyła w Katowicach Stowarzyszenie im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom.

fot. KajaDzięki mobilizacji obrońców rodziny i apelom duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich, w stanie Maryland nie głosowano nad ustawą, zezwalającą na zawieranie „związków małżeńskich" przez gejów i lesbijki. Wcześniej biskupi katoliccy z trzech diecezji tego stanu wezwali do przeciwstawienia się próbom legalizacji związków homoseksualnych i nadania im takich samych praw jak małżeństwom. Choć stanowi senatorowie poparli ustawę o ochronie małżeństwa cywilnego (Civil Marriage Protection Act), to jednak stanowa Izba Delegatów zdecydowała wycofać dokument, gdyż sprzeciw wobec niego zapowiedzieli niektórzy członkowie Partii Demokratycznej, którzy mają większość w Izbie.

fot. KramirDo głoszenia „ewangelii życia" wezwał wiernych bp Tadeusz Rakoczy. W specjalnym liście na przypadającą 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną równocześnie w Kościele katolickim od lat, jako Dzień Świętości Życia, ordynariusz bielsko-żywiecki przypomniał, że w poczętym z Maryi Panny Jednorodzonym Synu Bożym „każde dziecko, od samego poczęcia, nabiera w Bogu zakotwiczonej godności, z podstawowym prawem do życia i realizowania w Bogu swego życiowego powołania".

Organizacja Narodów ZjednoczonychPrzed nową inicjatywą Unii Europejskiej na forum Rady Praw Człowieka ONZ, próbującą zagwarantować homoseksualistom szczególne prawa i uznać ich za grupę specjalnie chronioną – ostrzega Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny ( C-FAM) z siedzibą w Nowym Jorku.

Zdaniem organizacji, która zdobyła projekt takiego wspólnego oświadczenia, dokument jest podobny do deklaracji ONZ z grudnia 2008 w sprawie depenalizacji homoseksualizmu zaproponowanej przez Unię Europejską.