Wspólnota l'ArcheNa co dzień doświadczamy wiele dobra od osób z zespołem Downa, dzięki relacjom, jakie z nimi nawiązujemy – napisali członkowie Wspólnoty l' Arche w liście otwartym do poznańskich ginekologów, dziękując im za odmowę zabicia na drodze aborcji dziewczynki z zespołem Downa.

W końcu października br. do szpitala ginekologiczno-położniczego przy ul. Polnej w Poznaniu trafiła pacjentka, która chciała usunąć ciążę, bo u dziecka stwierdzono zespół Downa. Jednak szpital uznał, że ten zespół wad nie jest wskazaniem do przerwania ciąży i odmówił wykonania zabiegu. Ostatecznie pacjentka trafiła do Warszawy, gdzie aborcję wykonał prof. Romuald Dębski w Szpitalu Bielańskim.

Fot. KajaEpiskopat USA zamierza jeszcze mocniej wspierać programy wsparcia duchowego adresowane do kobiet dotkniętych syndromem postaborcyjnym i ich rodzin. Biskupi złożyli taką deklaracją podczas zakończonej 16 listopada sesji plenarnej Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB).

W szczególności chodzi o rozszerzenie funkcjonującego już od 27 lat w ponad stu diecezjach katolickich programu „Rachela", oferującego wsparcie duchowe i terapeutyczne kobietom, które dokonały aborcji i cierpią z tego powodu. Dwa nowe projekty pilotażowe mają zostać wdrożone w Bostonie i Waszyngtonie. Ich celem będzie szkolenie księży gotowych zakładać nowe ośrodki duszpasterskie, gdzie prowadzony będzie program „Rachela".

[z zasobów Internetu]Fundacja " PRO-prawo do życia" złożyła w Prokuraturze Generalnej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niedawno wybraną wicemarszałek Sejmu, Wandę Nowicką. Zdaniem obrońców życia, działaczka partyjna mogła popełnić przestępstwo „nielegalnego reklamowania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych oraz działań nierejestrowanego lobbingu i przestępstwa płatnej protekcji". Lobbing ten miałby dotyczyć „producenta lub producentów środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych Gedeon Richter Polska oraz producenta lub producentów sprzętu używanego do wykonywania zabiegów aborcji".

Sejm RPPrawo i Sprawiedliwość wkrótce ponownie złoży pod obrady Sejmu projekt ustawy o in vitro, pilotowany w poprzedniej kadencji przez posła Bolesława Piechę.

Projekt Piechy został odrzucony pod koniec poprzedniej kadencji przez połączone komisje polityki społecznej i rodziny oraz zdrowia. Przewidywał całkowity zakaz procedury in vitro, ale dopuszczał tzw. adopcję zarodków wytworzonych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Benedykt XVIPrzed podporządkowywaniem życia ludzkiego i godności istoty ludzkiej celom czysto utylitarnym papież Benedykt XVI przestrzegł środowisko naukowe przyjmując uczestników międzynarodowego kongresu poświęconego badaniom na komórkach macierzystych pobranych od osób dorosłych. Odbył się on w Watykanie w dniach od 9 do 11 listopada.