fot. wiara.plNiemiecka Rada Etyki wydała opinię na temat tzw. diagnostyki preimplantacyjnej, czyli badania ludzkich embrionów, przygotowywanych w ramach zabiegu zapłodnienia in vitro, pod kątem chorób dziedzicznych. Ciało doradcze niemieckiego parlamentu nie jest jednak zgodne w ocenie tej metody. 13 członków rady zaleca ustawowe dopuszczenie takich badań, a 11 jest za wprowadzeniem absolutnego zakazu diagnostyki preimplantacyjnej.

Już wcześniej metodę skrytykowali niemieccy biskupi, którzy napisali, że „zabijanie zarodków, które po badaniach pod kątem wad genetycznych nie zostaną wprowadzone do łona matki, nie może być dozwolone i stoi w sprzeczności z naszym rozumieniem człowieka. Można się obawiać, że wyrok przyczyni się do zwiększenia presji na ludzi upośledzonych oraz ich rodziców".

Parlament Europejski"Unia Europejska nigdy nie powinna wypowiadać się na temat dostępności aborcji. Parlament łamie traktaty przyjmując takie sprawozdania" - uważa poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański.

W dzisiejszym głosowaniu PE przyjął dwa sprawozdania, w których upomina się o "prawo do bezpiecznej aborcji". Pierwszy dotyczy nierówności zdrowotnych w UE (Estrela, za 379, przeciw 228, wstrzymało się 49). Drugi to raport nt. równości kobiet i mężczyzn 2010 (Nedelcheva, 366 za, 200 przeciw, 32 wstrzymało się).

fot. łomżyńskie strony DŻW Niedzielę Palmową, 17 kwietnia br. ulicami Legnicy przejdzie Trzeci Legnicki Marsz dla Życia pod hasłem "Zwyciężamy miłością". Organizatorami Marszu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej. Podstawowym celem Marszu jest propagowanie idei Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na codziennej modlitwie, trwającej przez dziewięć miesięcy w intencji dziecka i jego rodziców. Główny nurt przygotowań skupiać się będzie wokół cnoty męstwa oraz organizowaniu pomocy matkom, które pomimo osamotnienia zdecydowały się urodzić swoje dziecko. KSM DL od 9 marca do 26 maja przeprowadzi zbiórkę pieluch jednorazowych i wielorazowych, aby później przekazać je do domów samotnej matki z terenu diecezji.

Urząd Rady MinistrówRegres demograficzny, marginalizacja rodzin w wyniku bezrobocia i ubóstwa, upowszechnianie modelu samotnego wychowania dzieci i wiele innych - to problemy Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego jednym z priorytetów polskiej prezydentury w Unii Europejskiej powinna być polityka prorodzinna - podkreślają członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Wystosowali oni do premiera Donalda Tuska list w tej sprawie.

fot. KajaSprawujące obecnie prezydencję w Unii Europejskiej Węgry proponują, aby rok 2012 był Europejskim Rokiem Rodziny. O inicjatywie poinformował odpowiedzialny za politykę rodzinną w węgierskim rządzie wiceminister sprawiedliwości Bence Rétvári.

Jednocześnie w rozmowie z katolickim tygodnikiem „Magyar Kurír" ocenił, że w minionych latach polityka rodzinna w jego kraju miała wiele uchybień. Jego zdaniem państwo jedynie za pomocą symbolicznego materialnego wsparcia podkreślało wartość małżeństwa i rodziny. Aby to zmienić, państwo poprzez nowe środki, jak ulgi podatkowe i przejście z opodatkowania z indywidualnego na rodzinne, powinno przyczynić się do tego, aby coraz więcej osób zawierało małżeństwa i decydowało się na posiadanie potomstwa.