fot. wiara.plPodjęte przez Papieską Akademię Życia („Pro Vita") zagadnienia objawu postaborcyjnego i banków krwi pobieranych z pępowiny są bardzo aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa, dotycząc dobra osoby. Wskazał na to Papież w przemówieniu do uczestników zakończonej 26 lutego sesji plenarnej tej akademii. Podkreślił, że głosu sumienia nie da się zagłuszyć, bo to przez sumienie Bóg mówi do człowieka.

„Temat syndromu poaborcyjnego dotyczy głębokiego kryzysu psychicznego doznawanego często przez kobiety, które zdecydowały się na aborcję – powiedział Papież. – Świadczy to, że głosu sumienia nie da się zagłuszyć i zadaje mu się bardzo ciężką ranę, ilekroć działanie ludzkie zdradza wrodzone powołanie, by służyć dobru człowieka".

fot. MSZPrzeciwko legalizacji w Polsce związków homoseksualnych zaprotestował działający w Łodzi Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha. Jego członkowie apelują do senatorów o taką zmianę ustawy "Prawo prywatne międzynarodowe", aby polskie prawo jednoznacznie ją uniemożliwiało.

"Polski parlament musi stać na straży elementarnych dóbr polskich rodzin i ustanawiać takie prawo, które będzie służyło rozwojowi Narodu i Polski.

fot. KajaPrezydent Barack Obama polecił przedstawicielom amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, by nie bronili już państwowej ustawy definiującej małżeństwo jako prawny związek kobiety i mężczyzny. To kolejny gest prezydenckiej solidarności z homoseksualistami, którzy od dawna kwestionują konstytucyjność tego federalnego przepisu i chcą go zaskarżyć przed Sądem Najwyższym USA.

Prokurator Generalny Eric H. Holder Jr. wysłał już do Kongresu list powiadamiając, że stanowisko Departamentu Sprawiedliwości w sprawach przeciwko ustawie jest takie, że dokument ten powinien być zniesiony, gdyż dyskryminuje gejowskie pary, nie pozwalając im na równe traktowanie przez prawo.

fot. kajaOdpowiedź na pytanie "kim jest człowiek?" niesie ze sobą rozwiązanie większości problemów bioetycznych - podkreślił abp Henryk Hoser podczas Ogólnopolskiej Konferencji Lekarzy Hospicyjnych. Środowiska medyczne zaangażowane w opiekę paliatywną obradowały w budynku kurialnym na warszawskiej Pradze. Podczas zjazdu zastanawiano się nad nowymi wyzwaniami stojącymi przed lekarzami hospicyjnymi.

Abp Hoser mówił, że "jedynie Bóg jest gwarantem ludzkiej godności i ludzkiego życia". Człowiek bowiem jest stworzony na Jego obraz i na Jego podobieństwo.

fot. kajaKrajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – to nazwa sieci stworzonej przez ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych, które chcą wspólnie skuteczniej przeciwdziałać krzywdzeniu najmłodszych oraz wpływać na powstawanie odpowiednich zapisów w polskim prawodawstwie.

Projektowi koordynowanemu przez Fundację Dzieci Niczyje patronować będą Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Do stworzenia Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą zaproszone zostały 23 organizacje zajmujące się pomocą dzieciom pokrzywdzonym w różnych częściach kraju. O powołaniu projektu poinformowano na spotkaniu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.