Fot. ChristinaKonferencja o komórkach macierzystych, która odbyła się w dniach 9-11 listopada w Watykanie, ukazała poważne rezultaty badań medycznych prowadzonych z pełnym poszanowaniem zasad etyki. Zwrócił na to uwagę w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, kard. Gianfranco Ravasi.

Międzynarodowy kongres zorganizowała kierowana przez niego dykasteria razem z fundacją Stem for Life, związaną z amerykańską firmą biomedyczną Neostem. Instytucja ta – zaznaczył purpurat – ma protokół medyczny, który możemy zaakceptować. Chodzi o ograniczenie się do dojrzałych komórek macierzystych, z wykluczeniem tych, które pochodzą z ludzkich embrionów, gdyż ich zastosowanie wiąże się z niszczeniem poczętego życia. Włoskiego purpurata poprosiliśmy o pierwsze podsumowanie konferencji.

Jerozolima - Ściana PłaczuNa wzrastającą lawinowo w Izraelu liczbę pozwów w sprawach o odszkodowania za tzw. życie niepełnowartościowe (ang. wrongful life) zwraca uwagę amerykański bioetyk, Wesley J. Smith, na swoim blogu katolickiego miesięcznika "First Things".

Powództwa takie zazwyczaj wnoszą rodzice w imieniu niepełnosprawnego dziecka, twierdząc, że przez zaniedbanie lekarzy, którzy nie ostrzegli ich przed możliwym kalectwem potomstwa, nie mogli rozważyć decyzji a zabiciu nienarodzonego dziecka przez aborcję, by w ten sposób nie skazywać go na życie wypełnione cierpieniem.

Ks. Piotr SkargaPodżeganie do popełnienia czynu zabronionego – zabicia dziecka nienarodzonego – zarzuca organizatorom proaborcyjnej akcji billboardowej senator RP Kazimierz Jaworski, który w tej sprawie skierował zawiadomienie do Prokuratora Generalnego. Plakaty zachęcające do skorzystania z wirtualnego serwisu aborcyjnego Womenonweb, promującego tzw. bezpieczną aborcję, zawisły na ulicach Warszawy, a następnie Krakowa.

Senator PiS z Rzeszowa w piśmie do Prokuratora Generalnego wskazuje, że za pomocą reklamowanej strony kobiety mogą uzyskać wczesnoporonne środki służące do dokonania aborcji. Zdaniem sen. Jaworskiego, akcja billboardowa powinna zostać uznana za podżeganie do dokonania czynu karalnego mającego polegać na „uszkodzeniu ciała poczętego dziecka lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu".

Fot. EJSOkoło 30 osób - z Krucjaty Młodych oraz obrońców życia, którzy zwołali się za pośrednictwem Facebooka - pikietowało dziś pod warszawskim Szpitalem Bielańskim przeciwko dokonywanych tam aborcji na dzieciach z zespołem Downa.

"Ogłoszone niedawno Sprawozdanie Rady Ministrów potwierdziło okrutną prawdę. W Polsce z roku na rok zabija się coraz więcej chorych dzieci. W 2009 roku było ich 510, w 2010 roku 614. Ordynator Oddziału Ginekologiczno– Położniczego Romuald Dębski przyznał niedawno, że do Szpitala Bielańskiego przyjeżdżają kobiety z całej Polski, gdyż szpital ten oferuje się zabijać chore dzieci, w tym również dzieci z zespołem Downa.

 Sędzia z Michigan wydał tymczasowy zakaz zamknięcia dwóch klinik, w których dokonywano tzw. późnych aborcji. Sędzia uznał, iż pozew stanowego prokuratora generalnego Bill'a Schuette'a, w którym domaga się całkowitego rozwiązania dwóch organizacji prowadzących placówki aborcyjne w Delta Township na przedmieściach Lansing i Saginaw, za dobrze uzasadniony.

Stąd jego decyzja jeszcze przed rozpoczęciem procesu w tej sprawie. Tymczasowe zamknięcie klinik ma obowiązywać do czasu pierwszych przesłuchań w trakcie rozprawy. Wyznaczono je na 21 listopada br.