W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia

Dnia 19 marca 2011 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum pt. "DAR ŻYCIA", poświęcone problematyce wartości życia, odpowiedzialności w przekazywaniu życia oraz naprotechnologii.

Dwie kliniki uniwersyteckie w Bratysławie odmawiają wykonywania aborcji „na życzenie", zgodnie z zasadą poszanowania klauzuli sumienia. Ich stanowisko poparł episkopat Słowacji oraz pozarządowa organizacja „Forum życia".

Biskupi przypominają, że każde ludzkie życie jest darem Boga i musi być chronione od poczęcia aż do śmierci. Odnosząc się do decyzji lekarzy oraz pracowników służby zdrowia wspomnianych klinik episkopat podkreśla, że wypływa ono z prawdziwego humanizmu. Natomiast „Forum życia" zaznacza, że korzystają oni z należnych im praw, gdyż powołaniem medycyny jest ochrona życia a nie jego niszczenie.

fot. kajaPrezydent Filipin Benigno Aquino nie będzie już popierał krytykowanego przez Kościół projektu ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym, który dotychczas forsował. Zapowiedział przy tym, że wysunie obecnie nowy projekt ustawodawczy, w którym będzie mowa nie o kontroli rodzin i o antykoncepcji, ale o odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Decyzję tę szefa państwa podjął po kilku spotkaniach z biskupami, którzy wskazali, że choć tekst ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym nie wymieniał bezpośrednio aborcji, w rzeczywistości jej sprzyjał, przewidując wprost kary za posiadanie więcej niż dwojga dzieci.

Byli senatorowie Dariusz Kłeczek i Antoni Szymański w liście otwartym skierowanym do senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zaapelowali o opracowanie „programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz ratowania systemu świadczeń rodzinnych".

fot. kajaBrytyjscy lekarze ginekolodzy apelują do resortu edukacji o informowanie dziewcząt w wieku szkolnym, że najlepszy dla kobiety wiek na urodzenie dziecka wynosi od 20 do 35 lat.