Florencja [z zasobów Internetu]Działające we Włoszech od 1975 r. Ośrodki Pomocy Życiu uratowały 130 tys. istnień ludzkich. Przypomniano o tym podczas ich krajowej konferencji, która odbyła się we Florencji. Ta związana z Kościołem inicjatywa wolontariacka zrodziła się wśród młodych pracowników służby zdrowia jako przeciwwaga dla lansowanej w tamtym czasie aborcji. Tym samym stała się konkretnym wsparciem powstałego wówczas Ruchu dla Życia.

Biskup Wacław DepoPrawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu i prawem religijnym, ale podstawowym prawem człowieka – podkreślił bp Wacław Depo, który 3 listopada przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Biskup zamojsko-lubaczowski powiedział, że „fundamentalnym zadaniem jest przyjęcie nieskończonej godności człowieka z racji jego stworzenia przez Boga, a nie przez ślepy los natury". Dodał też, że szczególna wartość człowieka wynika też z jego odkupienia przez Chrystusa oraz zaproszenia do współpracy z Bogiem i odpowiedzialności za świat.

K E PZaniepokojenie zwiększaniem się liczby aborcji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą wyraził w komentarzu dla KAI ekspert Zespołu KEP ds. bioetycznych dr Michał Królikowski. W ubiegłym roku takich aborcji było było 614 – o 103 więcej niż w roku poprzednim.

Dr Królikowski wskazuje na braki przesłanki eugenicznej, a więc tej, która dopuszcza aborcję, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. "Przesłanka ta nie wymaga pewności odnośnie do istnienia wady rozwojowej, a po drugie posługuje się ocennymi sformułowaniami 'ciężkiego' upośledzenia czy 'zagrożenia' życia przez chorobę. Umożliwia to jej rozszerzające odczytywanie i elastyczne stosowanie w oparciu o prognozę skutków diagnozowanego stanu dziecka" – zauważa dr Królikowski.

Biskup Antoni DługoszPiąte przykazanie: Nie zabijaj! - obowiązuje nas w całej rozciągłości, bez względu na to, jakie są ustawy naszego Sejmu – powiedział KAI bp Antoni Długosz komentując fakt, że w Polsce wzrasta ilość aborcji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub nieuleczalna chorobą. W ubiegłym roku było ich 614, o 103 więcej niż w roku poprzednim. 95, 8 proc. dzieci poddawanych aborcji w łonie matek, jest zabijana w Polsce z powodu zagrożenia niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą.

Dodał, że 5-te przykazanie: Nie zabijaj! - obowiązuje nas w całej rozciągłości, bez względu na to, jakie są ustawy naszego Sejmu. „A zatem dokonywanie aborcji dziecka w przypadku kiedy badania prenatalne wskazują na to, że jest ono zagrożone chorobą lub niepełnosprawnością" – jest niedopuszczalne i zawsze będzie zbrodnią oraz grzechem ciężkim.

Ks. Prof. Andrzej SzostekJest to jeszcze jeden dowód ułomności ustawy, która paradoksalnie nazywa się ustawą „o ochronie płodu ludzkiego" – powiedział KAI prof. Andrzej Szostek słynny etyk z KUL, komentując fakt, że w Polsce wzrasta ilość aborcji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub nieuleczalna chorobą – w ubiegłym roku było ich 614, o 103 więcej niż w roku poprzednim. 95, 8 proc. dzieci poddawanych aborcji w łonie matek, jest zabijana z powodu zagrożenia niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą.

Zdaniem etyka z KUL wyjątki w polskim ustawodawstwie umożliwiające aborcję dopuszczone są wedle zasady, że „jeśli komuś przewiduje się życie nie w pełni sprawne, to uznaje się to życie za niewarte kontynuacji. Dokonuje się zatem kwalifikacji ludzi w świetle ich sprawności, a nie w świetle tego kim człowiek jako człowiek jest, a jest to bardzo niebezpieczny proceder".