[z zasobów Internetu]Podczas V Międzynarodowego Kongresu „ Pro-Vita", odbywającego się obecnie w stolicy Kostaryki – San José przedstawiono publicznie pierwsze dziecko poczęte w tym kraju w wyniku naprotechnologii. Jest nim 14-miesięczny obecnie Gabriel Díaz.

Dziecko pokazano podczas wygłaszania referatu przez twórcę tej metody leczenia niepłodności – prof. Thomasa Hilgersa z USA. W pewnej chwili przerwał on swą wypowiedź a wówczas o swoich staraniach o dziecko opowiedzieli małżonkowie Marco Díaz i Silvia Vidaorrete.

Błogosławiony Jan Paweł IIRozpoczynająca 6 listopada swą działalność Akademia Rodzinna z Janem Pawłem II to bezpłatne zajęcia dla osób w każdym wieku: dzieci, ich rodziców i dziadków. Celem przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jest promocja osoby i nauki Ojca Świętego oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

W ramach ponad 80 godzin zajęć przygotowano warsztaty dziennikarskie, kursy pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia plastyczne, taneczne i wycieczki. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zaplanowano ponadto międzykulturowe warsztaty kulinarne, naukę jazdy na nartach, kurs żeglarski i wiele konkursów.

Logo Szpitala Bielańskiego w WarszawiePrzeciwko aborcjom dokonywanym na dzieciach, u których wykryto zespół Downa, pikietować będą obrońcy życia 9 listopada pod Szpitalem Bielańskim w Warszawie.

Spotkanie protestujących zaplanowano na godz. 11.00.

Informacje o tym, że kobiety przyjeżdżają specjalnie do szpitala na warszawskich Bielanach by abortować swoje chore dzieci ujawniono przy okazji sprawy kobiety, której odmówiono aborcji w Poznaniu. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wydał oświadczenie, że zespół Downa nie jest wskazaniem do dokonania aborcji. Kobiecie udało się jej poddać właśnie w Szpitalu Bielańskim Warszawie.

Fot. Kaja2 listopada przypada 90. rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej, wieloletniej przyjaciółki bł. Jana Pawła II, popularyzatorki jego nauczania, znanej lekarki, obrończyni życia i rodziny. Z tej okazji w środę 9 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się sympozjum pt. „Konflikt i pojednanie w małżeństwie", które zwieńczy koncert wokalno-organowy dedykowany jubilatce.

Europejski Trybunał SprawiedliwościOrzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Olivier Brüstle p. Greenpeace  to poważny krok w kierunku ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia, ale nie należy przeceniać jego znaczenia, jak robią to niektóre środowiska pro-life.