[z zasobów Internetu]„Orzeczenie na rzecz godności osoby" - tak „L'Osservatore Romano" nazywa zakaz opatentowania embrionalnych komórek macierzystych, wydany 18 października przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dziennik watykański podkreśla, że z wielu stron oczekiwano takiego właśnie sformułowania, jakie zawiera wspomniane orzeczenie.

„Wyrok jest subtelny, ale jasny" - stwierdza gazeta. Jednoznacznie bowiem „opowiada się za diagnostycznym czy terapeutycznym użyciem embrionu, gdy dotyczy to jego samego", zakazuje natomiast „wykorzystywania go do badań naukowych".

Autor artykułu Augusto Pessina zwraca uwagę, że „Trybunał nie wypowiada się na temat możliwości tworzenia a następnie niszczenia ludzkich embrionów, lecz zakazując ich patentowania, stawia istotną przeszkodę tego typu procedurom". Według dziennika na podkreślenie zasługuje fakt, że „również tak zwane embrionalne komórki macierzyste – choć nie są w stanie indywidualnie wyprodukować kompletnej istoty ludzkiej – muszą podlegać tym samym regułom, ponieważ nie można ich uzyskać z blastocysty bez zniszczenia jej samej, a zatem bez zniszczenia ludzkiego embrionu".

 

Katolicka Agencja Informacyjna