Fot. Kaja2 listopada przypada 90. rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej, wieloletniej przyjaciółki bł. Jana Pawła II, popularyzatorki jego nauczania, znanej lekarki, obrończyni życia i rodziny. Z tej okazji w środę 9 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się sympozjum pt. „Konflikt i pojednanie w małżeństwie", które zwieńczy koncert wokalno-organowy dedykowany jubilatce.

Poprzedzi je Msza św. w kościele akademickim, której przewodniczyć będzie o godz. 15 biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. W programie konferencji przewidziano wystąpienia dr. Półtawskiej nt. pojednania w małżeństwie, a także dr hab. Doroty Kornas-Bieli, która będzie mówiła o przyczynach konfliktów małżeńskich. Zaproszono także do zabrania głosu ks. dr Piotra Pawlukiewicza oraz dr. Jacka Pulikowskiego. Całość zwieńczy koncert muzyki w wykonaniu prof. Iwony Sawulskiej, dr. hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej i dr. Elżbiety Charlińskiej. Organizatorem seji jest Instytut Teologii Moralnej KUL

Wanda Półtawska pochodzi z Lublina. Jest lekarzem, wykładowcą, popularyzatorką nauczania Jana Pawła II o świętości małżeństwa i rodziny. Była członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii Życia. Jest autorką prawie czterystu publikacji z zakresu psychiatrii, ochrony życia nienarodzonego, chorych i starszych, problematyki czystości i jej zagrożeń, małżeństwa i rodziny. W 1967 r. zorganizowała i przez 33 lata kierowała Instytutem Teologii Rodziny, szkoląc rzesze narzeczonych, młode małżeństwa i duszpasterzy. Jest laureatką licznych odznaczeń, w tym medalu papieskiego "Pro Ecclesia et Pontifice". Jest doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz honorową obywatelką Lublina.

Wanda Półtawska, z domu Wojtasik, ur. 1921 roku w Lublinie. Harcerka, podczas wojny była łączniczką. W lutym 1941 r. została aresztowana przez gestapo i przewieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, a w marcu 1945 r. do Neustadt-Gleve, gdzie przebywała do końca wojny - 8 maja 1945.

Po wojnie skończyła studia medyczne na UJ w Krakowie, w 1947 roku wyszła za mąż za Andrzeja Półtawskiego. Urodziła czworo dzieci, obecnie ma ośmioro wnuków. Pracowała w szpitalu psychiatrycznym, prowadziła badania tzw. "dzieci Oświęcimskich". Zajmowała się wpływem przerywania ciąży na psychikę kobiety oraz stosowania antykoncepcji na współżycie małżeńskie i rodzinne.

Od 1969 roku zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Przez 42 lata (1955-97) wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym, a potem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1981-84 prowadziła te wykłady w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

W 1967 roku zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym i kierowała nim przez 33 lata, szkoląc młode małżeństwa i narzeczonych oraz księży.

W 1994 roku została członkiem Papieskiej Akademii Życia. Współpracuje z Papieską Radą dla Pracowników Służby Zdrowia. Po stworzeniu Papieskiej Rady Rodziny w 1983 r. została również razem z mężem jej członkiem. Przez 10 lat była radną miasta Krakowa.

W 1981 roku została odznaczona medalem "Pro Ecclesia et Pontifice", w 1999 r. m.in. Komandorią papieskiego Orderu św. Grzegorza. Otrzymała w 1987 roku honorowy doktorat Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington, Virginia, a w 2008 r. doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jest autorką książek "I boję się snów" (wspomnienia z obozu w Ravensbrück), "Stare rachunki", "Przygotowanie do małżeństwa", "Z prądem i pod prąd", "Przed nami miłość" "By rodzina była Bogiem silna" i bestselleru „Beskidzkie rekolekcje". Ostatnio ukazał się „Jeden pokój" - zapis rozmów na podstawie filmu Pawła Zastrzeżyńskiego.

 

Katolicka Agencja Informacyjna