Fot. KajaEpiskopat USA zamierza jeszcze mocniej wspierać programy wsparcia duchowego adresowane do kobiet dotkniętych syndromem postaborcyjnym i ich rodzin. Biskupi złożyli taką deklaracją podczas zakończonej 16 listopada sesji plenarnej Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB).

W szczególności chodzi o rozszerzenie funkcjonującego już od 27 lat w ponad stu diecezjach katolickich programu „Rachela", oferującego wsparcie duchowe i terapeutyczne kobietom, które dokonały aborcji i cierpią z tego powodu. Dwa nowe projekty pilotażowe mają zostać wdrożone w Bostonie i Waszyngtonie. Ich celem będzie szkolenie księży gotowych zakładać nowe ośrodki duszpasterskie, gdzie prowadzony będzie program „Rachela".

Program zainicjowała w 1984 roku w archidiecezji Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin psycholog Vicki Thorn, która jest ekspertką w sprawach dotyczących terapii kobiet dotkniętych syndromem traumy poaborcyjnej. Najpierw psychoterapeutka stworzyła grupę wsparcia dla kobiet, które dzieliły się swymi traumatycznymi doświadczeniami związanymi ze stratą dziecka. W ramach programu prowadzone są zajęcia terapii grupowej oraz indywidualnej. Zorganizowano także terapie dla członków rodzin kobiet, które dokonały aborcji, oraz personelu medycznego, który był związany z klinikami aborcyjnymi.

Thorn jest matką szóstki dzieci, a dzięki charyzmatycznej osobowości zjednuje sobie szacunek i uznanie w coraz większych kręgach, nie tylko religijnych. Program zaadoptowano też z powodzeniem na terenie Australii, Nowa Zelandii i niektórych krajów Europy. Jego nazwa pochodzi ze starotestamentowej Księgi Jeremiasza, gdzie pojawia się postać Racheli, „matki Izraela" (żony patriarchy Jakuba) opłakującej swoje dzieci. Obecnie grób Racheli znajdujący się w wiosce Rama blisko Betlejem stanowi cel licznych pielgrzymek kobiet żydowskich oczekujących potomstwa.

W USA rocznie wykonuje się około 1,3 mln aborcji. Szacuje się, że około 2,1 proc. kobiet amerykańskich w wieku 15-44 lat podejmuje decyzję o zabiciu swego nienarodzonego dziecka.

 

Katolicka Agencja Informacyjna