Drukuj
[z zasobów Internetu]Wyłączenia badań z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych z unijnych programów finansowania badań naukowych zażądali posłowie do Parlamentu Europejskiego z 4 Grup Politycznych z 4 krajów członkowskich Unii Europejskiej. 23 listopada ogłosili oni specjalne oświadczenie w tej sprawie. Jednym z jego sygnatariuszy jest eurodeputowany Konrad Szymański z Prawa i Sprawiedliwości, należący do parlamentarnej Grupy Europejskich konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Pozostali współautorzy dokumentu to Patrizia Toia z Włoch (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów - S&D), Margrete Auken z Danii i Gerald Häfner z Niemiec (oboje z Grupy Zielonych - Greens/EFA), Miroslav Mikolašik ze Słowacji i Peter Liese z Niemiec (obaj z Europejskiej Partii Ludowej - EPP). Wszyscy oni na konferencji prasowej wezwali dzisiaj do wyłączenia z unijnego programu finansowania badań i rozwoju Horyzont 2020 takich badań, które łączą się z niszczeniem embrionów w celu pozyskania komórek macierzystych.

"Wydawanie pieniędzy podatnika europejskiego na badania, które są nielegalne choćby w jednym z krajów członkowskich Unii, uderza w zaufanie milionów Europejczyków do procesu integracji naszego kontynentu" - powiedział na konferencji Konrad Szymański.

Uzasadniając swe stanowisko posłowie przywołali 4 argumenty przeciwko finansowaniu takich badań:

- w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2011 w sprawie Brüstle wyraźnie przywołuje się godność embrionu. Oparto na tym zakaz patentowania embrionu i komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego. Brak możliwości patentowania jest oczywistym przeciwwskazaniem dla finansowania takich badań;

- badania i terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego nie przynoszą efektów (w przeciwieństwie do wykorzystania dorosłych komórek macierzystych czy komórek pochodzących z krwi pępowinowej);

- rozwijanie terapii opartych na komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego stwarza ryzyko wykorzystywania kobiet w celu masowego pobierania komórek jajowych (w ostatnich latach notowano przypadki komercjalizacji tych komórek w biedniejszych krajach UE, np. w Rumunii);

- według badań opinii publicznej "EC: European and Biotechnology in 2010. Winds of change?" aż 56 proc. respondentów uznało embrion za istotę ludzką od poczęcia. W tym samym badaniu 69 proc. poparło badania z wykorzystaniem dorosłych komórek macierzystych czy komórek pochodzących z krwi pępowinowej przy znacznie mniejszym poparciu dla badań z wykorzystaniem embrionów.

 

Katolicka Agencja Informacyjna