Drukuj
Kalisz - Sanktuarium Św. JózefaDo promowania świętości życia i rodziny wzywał bp senior Teofil Wilski w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia. Dzisiaj do Kalisza przyjechały z całej diecezji osoby zaangażowane w promowanie świętości życia i rodziny. Konferencję na temat budowania pozytywnych więzi w małżeństwie i rodzinie wygłosiła Jolanta Siwak, diecezjalna doradczyni duszpasterstwa rodzin.

Mszy św. przewodniczył bp senior Teofil Wilski, a homilię wygłosił ks. prałat Bolesław Stefaniak, diecezjalny duszpasterz rodzin. Zwrócił uwagę na znaczenie domu rodzinnego dla człowieka. - Jest tak wiele okoliczności, mających wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jednak pierwsze miejsce zajmuje dom rodzinny: rodzice, dzieci, dziadkowie. Dom jest mieszkaniem człowieka, jest niezbędny, żeby człowiek mógł narodzić się, wzrastać, rozwijać się, żeby mógł się uczyć, pracować, wychowywać, żeby można było tworzyć najgłębszą i podstawową jedność we wspólnocie osób, jaką jest właśnie rodzina – mówił.

Podkreślał, że rodzina jest wspólnotą miłości i życia. - To są dwie najważniejsze wartości – miłość i życie. Miłość małżeńska jest źródłem życia, dlatego tak ważne są relacje między małżonkami, rodzeństwem. Dzięki tej miłości rodzi się nowe ludzkie życie, rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo. One należą do natury miłości małżeńskiej. Rodzenie i wychowanie potomstwa to jakby szczytowe uwieńczenie przymierza małżeńskiego. I to życie, które rodzi się z miłości małżeńskiej, jest darem Boga, jest święte. Jest największą wartością w każdym momencie istnienia, od poczęcia aż do dnia, kiedy Stwórca zaprosi do Siebie powołaną do wiecznej chwały ludzką osobę. Dlatego ten największy dar Boży pragniemy chronić. Pragniemy służyć życiu każdemu życiu – powiedział.

Wyjaśnił też celowość Dnia Świętości Życia. - Dzień Świętości Życia obchodzimy po to, aby z jednej strony ukazać wartość życia ludzkiego jako daru Bożego, aby budzić szacunek dla życia stworzonego na Boże podobieństwo, aby bronić wartości rodziny, ale też i po to, by zauważyć, że rodzina jest dziś tak bardzo osaczona, że stała się areną bitwy o życie. Przy tej okazji dziękujemy dziś wszystkim rodzinom, które trwają w miłości, jedności i przyjmują dar życia – zaznaczył.

Zaakcentował znaczenie comiesięcznej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia, jaka ma miejsce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a także wielu inicjatyw broniących życia, w tym Kaliskiego Okna Życia przy ul. Harcerskiej, przy klasztorze sióstr nazaretanek.

Po komunii św. bp Wilski zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny. Bp senior diecezji kaliskiej dziękował osobom, które włączyły się w to wielkie posłannictwo służby rodzinie i życiu.

Diecezjalnemu spotkaniu towarzyszyło rozstrzygnięcie dwóch konkursów ogłoszonych przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. W konkursie literackim na temat: „Mój dom rodzinny" zwyciężył Mateusz Strzelecki z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. W konkursie plastycznym pod hasłem „Czas wolny w mojej rodzinie" zwyciężyła Milena Sobczak ze Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk bpa Teofila Wilskiego.

W diecezji kaliskiej Dzień Świętości Życia obchodzony jest w sobotę przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ 25 marca wspomina się rocznicę utworzenia diecezji.

 

Katolicka Agencja Informacyjna