Drukuj
 Analiza kontekstu prawno-politycznego powstającego projektu ustawy bioetycznej była jednym z tematów piątkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera omawiano wstępny projekt dokumentu Episkopatu dotyczący kwestii bioetycznych. Zespół omawiał też problemy homoseksualizmu, transwestytyzmu i transseksualizmu.

W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera, Zespół przyglądał się także kwestiom związanym z, jak to ujęto, zafałszowania antropologii człowieka. W związku z tym, że w niedługim czasie ustawa bioetyczna, w tym również problematyka in vitro, może ponownie stać się przedmiotem dyskusji parlamentarnej Zespół Ekspertów zajął się analizą sytuacji prawnej i kontekstu polityczno-społecznego z tą kwestią związanego – powiedział KAI Bp Józef Wróbel SCI.

Eksperci zwrócili przy tym uwagę, że świadomość, w tym również wśród wiernych praktykujących, na temat samej problematyki „in vitro" jest niewielka. Dotyczy to także polskiego duchowieństwa, któremu brakuje dostatecznego przygotowania w zrozumieniu tych kwestii i adekwatnego ich później przedstawienia w pracy duszpasterskiej.

Jak zaznaczył bp Wróbel „nie wynika to z zaniedbania kapłanów, ale z coraz szybszego rozwoju samych nauk związanych z biomedycyną. Księża zaangażowani w pracę duszpasterską czy katechetyczną nie są w stanie śledzić przemian naukowo-kulturowych które dotykają wymiaru aksjologicznego w takim tempie jak to robią ludzie nauki".

Członek Zespołu KEP powiedział, że mając na uwadze potrzebę uświadomienia i przestawienia wszystkich problemów związanych z toczącą się dyskusją, w trakcie obrad padła propozycja aby przygotować szersze opracowanie prezentujące i wyjaśniającego stanowisko Kościoła katolickiego.

W przygotowanym tekście obok ukazania praw małżonków niepłodnych, jak to się dziś próbuje przedstawiać, Zespół chciałby pokazać również prawa dziecka, które jest pełnoprawnym podmiotem prawa i praw człowieka – przypomniał bp Wróbel.

- Potrzeba poświęcić tym zagadnieniom więcej uwagi niekoniecznie na wysokim poziomie naukowym, ale mówiąc językiem zrozumiałym dla szerszej opinii publicznej - podkreślił ekspert. - Taki dokument mógłby nawet być wykorzystany w okresie Wielkiego Postu jako np. podstawa do list pasterskiego wyjaśniającego wiernym stanowisko Kościoła katolickiego – dodał bp Wróbel.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zajął się także kwestią związaną z zaburzeniami rozwoju psychicznego i psychiatrycznego, oraz problemem homoseksualizmu, transwestytyzmu i transseksualizmu.

- Potrzeba wyjaśnić wiernym jakie jest stanowisko i ocena etyczna Kościoła na ten temat – zaznaczył bp Wróbel dodając: „Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy borykając się z tymi problemami szukają konkretnej pomocy w Kościele". Dlatego, jak podkreślił, potrzeba dziś przemyślanych propozycji duszpasterskich.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 roku.
Spotkanie odbyło się w siedzibie kurii diecezji warszawsko-praskiej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna