fot. ajPrawo do aborcji jest sprzeczne z duchem Konstytucji USA – argumentuje sędzia Sądu Najwyższego USA, Antonin Scalia. W wywiadzie dla pisma prawniczego „California Lawyer" sędzia podkreśla, że jest przeciwny pojęciom „konstytucji ewoluującej" czy „żywej konstytucji" gdyż nie pozwalają one interpretować ustawy zasadniczej jako dokumentu, który ma przede wszystkim jasno mówić o tym, co społeczeństwo może lub nie może robić.

„Nawet jeśli obecne społeczeństwo ma już inne poglądy niż ci, którzy pisali dokument, Konstytucja nie powinna odzwierciedlać życzeń obecnego społeczeństwa" – podkreśla Scalia.

Rozwiązywanie spraw, o których nie ma mowy w Konstytucji powinno, według Scalii, dokonywać się na drodze legislacyjnej, przekonując obywateli do własnego punktu widzenia na drodze demokratycznej.

Prawnik przyznaje, że interpretacja przepisów konstytucyjnych może być trudna, szczególnie, kiedy intencja ich twórców nie jest jasna, jednak, jego zdaniem, niektóre kwestie są oczywiste, np. to, że nie ma konstytucyjnego prawa do aborcji. „Nie mamy odpowiedzi na wszystko, ale mamy odpowiedź na wiele rzeczy, szczególnie na te najbardziej kontrowersyjne: czy kara śmierci jest niekonstytucyjna, czy istnieje konstytucyjne prawo do aborcji, samobójstwa i mógłbym wyliczać dalej" – dodaje.

74 -letni prawnik podczas przemówienia na Uniwersytecie Richmond na Florydzie listopadzie 2010 roku wysuwał podobne argumenty. Podkreślił wtedy, że ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych nie przewidywali legalizacji aborcji. Zaznaczył, że 14 Poprawka do Konstytucji umożliwiła dowolną interpretację ustawy zasadniczej, doprowadzając do legalizacji aborcji oraz innych zachowań, które autorzy Konstytucji uznawali za czyny kryminalne. „W rezultacie 5 z 9 przemądrzałych sędziów rządzi całym krajem" – mówił, krytykując sytuację, w której Sąd Najwyższy staje się hegemoniczną instytucją, rozstrzygającą także w kwestiach moralnych.

Amerykański prawnik, naukowiec i sędzia Antonin Gregory Scalia jest ojcem dziewięciorga dzieci. Studiował prawo na uniwersytetach: Georgetown, we Fryburgu oraz na Harvardzie. W latach 1961-67 prowadził prywatną praktykę prawniczą w Cleveland. W latach 1967–1971 był profesorem prawa uniwersytetu stanu Wirginia, a w latach 1977–1982 wykładał na uniwersytecie w Chicago. Wykładał także na uniwersytetach Georgetown oraz Stanford. Na początku lat osiemdziesiątych przewodniczył sekcji prawa administracyjnego Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów.

Przez wiele lat pracował w administracji publicznej: jako główny doradca Urzędu Polityki Telekomunikacyjnej (1971–1972), zastępca Prokuratora Generalnego za prezydentury Geralda Forda. W latach 1982-1986 był sędzią sądu apelacyjnego w Dystrykcie Kolumbii. 26 września 1986 r. objął z nominacji prezydenta Ronalda Reagana stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

W 2008 roku Scalia został laureatem Nagrody im. Pawła Włodkowica przyznawanej przez rzecznika praw obywatelskich. Uroczystość jej wręczenia odbyła się dziś w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Katolicka Agencja Informacyjna