Przed kościołami w diecezji radomskiej będą zbierane 20 i 27 marca podpisy w sprawie poparcia projektu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Aby Sejm był zobowiązany do zajęcia się projektem ustawy potrzebne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów. Z inicjatywą zostali zapoznani księża dziekani diecezji radomskiej.

Diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Sławomir Adamczyk poinformował, że na czele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej stoją przedstawiciele ruchów pro-life w Polsce Mariusz Dzierżawski i Jacek Sapa. Komitet został zarejestrowany 20 stycznia 2011 roku. Ks. Adamczyk zauważył, że żadna z partii sejmowych nie jest zainteresowana prowadzeniem prac nad taką ustawą. Jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie jej jako projektu społecznego.

Stwierdził, że przedsięwzięcia partyjne odbierane są najczęściej jako działania partykularne i atakowane przez konkurentów. Projekt społeczny daje szansę wyrwania się z błędnego koła interesów partyjnych. - Kościół popiera wszelkie inicjatywy, których celem jest ochrona ludzkiego życia - podkreślił ks. Adamczyk.

W roku 2009 legalnie zabito w polskich szpitalach 538 dzieci. 510 z nich z powodu podejrzenia o to, że są chore. Liczba legalnych aborcji od lat wzrasta. Coraz większy odsetek stanowią aborcje eugeniczne - eliminacja dzieci chorych.

Badania przeprowadzone w roku 2010 pokazują przewagę zwolenników życia nad przeciwnikami aborcji od 50%:45% (CBOS), przez 34%:5% (GFK Polonia), do 90%:6%(IQS Quant). Istotnym czynnikiem pozytywnej zmiany nastawienia opinii jest aktywność strony pro-life. Marsze dla życia i rodziny, obchody Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia, pogrzeby dzieci zmarłych przed narodzeniem, wystawy „Wybierz Życie" i informacja o nich w mediach masowych i wiele innych działań, to przyczyny radykalnej zmiany opinii publicznej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna