fot. łomżyńskie strony DŻW Niedzielę Palmową, 17 kwietnia br. ulicami Legnicy przejdzie Trzeci Legnicki Marsz dla Życia pod hasłem "Zwyciężamy miłością". Organizatorami Marszu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej. Podstawowym celem Marszu jest propagowanie idei Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na codziennej modlitwie, trwającej przez dziewięć miesięcy w intencji dziecka i jego rodziców. Główny nurt przygotowań skupiać się będzie wokół cnoty męstwa oraz organizowaniu pomocy matkom, które pomimo osamotnienia zdecydowały się urodzić swoje dziecko. KSM DL od 9 marca do 26 maja przeprowadzi zbiórkę pieluch jednorazowych i wielorazowych, aby później przekazać je do domów samotnej matki z terenu diecezji.

Przygotowanie do Marszu dla Życia jest połączone z kampanią „40 Days for Life" - „40 dni dla życia". Od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w wyznaczonych parafiach dekanatów legnickich odbywać się będą nabożeństwa eucharystyczne w intencji poczętych dzieci i ich matek. W ten sposób Legnica, jako jedyne miasto w Polsce i 244 miasto na świecie, dołączy do pokojowego wystąpienia przeciw aborcji.

Symbolem Marszu jest krzyż, który w swojej formie graficznej nawiązuje do krzyża wieńczącego logo tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Młodzież poniesie w Marszu jego wierną kopię. Każda parafia, która włączy się w zbiórkę otrzyma na zakończenie Marszu sadzonkę dębu, jako symbol cnoty męstwa i szlachetnej woli budowania w Ojczyźnie kultury życia opartej na Chrystusie.
W Pierwszym Marszu w 2009 r. uczestniczyło ponad 2000 osób, a w 2010 już ponad 3000 osób.

 

Katolicka Agencja Informacyjna