Ks. Gabriel BaudouinWystawa odrestaurowanych XVIII-wiecznych portretów darczyńców warszawskiego Domu Podrzutków ks. Gabriela Baudouina, w którym przez długie lata działało pierwsze na ziemiach polskich „okno życia" dla porzuconych dzieci, została otwarta 19 grudnia w stołecznej galerii Kordegarda. Ekspozycję unikalnych dzieł sztuki można oglądać do 15 stycznia. Idea utworzenia Domu Podrzutków zrodziła się prawie 300 lat temu. Od tego czasu, nieprzerwanie, był on schronieniem i namiastką rodziny dla warszawskich dzieci. Dom Podrzutków ks. Gabriela Baudouina działał dzięki hojności zamożnych. W podziękowaniu za szczodrość uwieczniano ich twarze na płótnie. Portrety darczyńców zostały po raz pierwszy zaprezentowane szerokiej publiczności.

 Polska Federacja Ruchów Obrony Życia protestuje przeciwko podpisaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku przez pełnomocnika rządu ds. równego statusu, Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W liście, podpisanym przez prezesa PFROŻ Pawła Wosickiego czytamy: "Jesteśmy jednoznacznie za przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, oraz dzieci i mężczyzn. Realizujemy to w ramach naszych statutowych działań. Uważamy jednak, że obowiązujące rozwiązania prawne w tym zakresie za wystarczające. Upewniali nas w tej sprawie przedstawiciele Rządu, podczas prac nad zmianami ustawy o przemocy w rodzinie, jakie miały miejsce 2 lata temu.

Siedziba Rządu RPPełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podpisała 18 grudnia Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Zarówno Kościół, jak i wiele środowisk katolickich wyrażało dezaprobatę wobec niektórych zapisów konwencji. Podpisanie konwencji nie oznacza obowiązku jej ratyfikowania, a dopiero ratyfikacja pociągnie za sobą skutki prawne.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało w tej sprawie oświadczenie już w lipcu br. "Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować" - czytamy w dokumencie.

hiszpania flagaW swojej peregrynacji w intencji ochrony ludzkiego życia „Od oceanu do oceanu" kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dotarła do Hiszpanii. Organizacją trasy zajęły się miejscowe stowarzyszenia pro-life.

Cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej odwiedził najpierw Kraj Basków, m.in. Irún, San Sebastián i Bilbao. Podczas Mszy, różańca czy nocnego czuwania miejscowi obrońcy życia modlili się o jego ochronę i w intencji rodzin.

Fot. NaszAntykoncepcja psuje młodzież i jest matką aborcji. Te mocne słowa znalazły się w liście pasterskim biskupów Filipin na nowennę przed Bożym Narodzeniem. Został on odczytany 16 grudnia we wszystkich kościołach w tym kraju. Ma być „kompasem" wskazującym młodym ludziom kierunek w trwającej w kraju debacie na temat tzw. ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym, która została zaaprobowana kilka dni temu przez tamtejszy Kongres Deputowanych.