Sejm RPPo trzech latach finansowania in vitro z programu zdrowotnego, ministerstwo zdrowia planuje przekazać jego finansowanie NFZ-owi – zapowiedział dziś wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński podczas konferencji w Sejmie pt. „Niepłodność, przyczyny, diagnostyka, leczenie...". W efekcie, in vitro byłoby finansowane nie z budżetu państwa ale przez NFZ w ramach gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Sejm RPDwa projekty zakazujące stosowania w Polsce metody in vitro – Bolesława Piechy i Jana Dziedziczaka – trafią pod obrady plenarne Sejmu. Dziś sejmowa komisja ustawodawcza uznała je za dopuszczalne. Termin ustali marszałek Ewa Kopacz.

- Byłem zaskoczony pracami komisji, wydaje mi się, że części posłów zależało na tym, żeby nie dopuścić tych projektów pod obrady Sejmu – powiedział w rozmowie z KAI Bolesław Piecha. Dodał, że cieszy się z wyniku głosowania, bo rozpatrywanie projektów na plenarnym posiedzeniu Sejmu daje szansę na uchwalenie wreszcie ustawy.

TemidaPoważne wątpliwości prawne budzi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 października w sprawie P&S przeciwko Polsce. Wynika to z analizy dr Joanny Banasiuk, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego, opublikowanej na stronie Centrum Prawnego Ordo Iuris.

Znana "sprawa Agaty" - nastolatki, która chciała przerwać ciążę i w 2008 r. zelektryzowała opinię publiczną, znalazła swój epilog przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który orzekł, że Polska naruszyła dwa artykuły - 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza wyroku pokazuje jednak, że należy przekazać go do rewizji przez Wielką Izbę, zwłaszcza że w sprawie zgłoszono zdanie odrębne.

 We Francji trwa mobilizacja przeciwko projektowi tzw. małżeństwa dla wszystkich, forsowanemu przez socjalistyczny rząd, którym kieruje Jean-Marc Ayrault. Pod tą chwytliwą nazwą kryje się umożliwienie zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe i adoptowania przez nie dzieci. Jest to realizacja przedwyborczej obietnicy prezydenta François'a Hollande'a, który objął władzę w maju br.

Przeciwko tej propozycji, oficjalnie przedstawionej 7 listopada 2012 r., protestują setki tysięcy Francuzów, którzy już od października spontanicznie organizowali demonstracje na ulicach wielkich miast.

 Obrońcy życia w USA skrytykowali dwie decyzje Sądu Najwyższego Stanu Oklahoma, który zablokował dwie ustawy ograniczające aborcję. Jedna z nich wymagała, aby kobieta przed dokonaniem aborcji zobaczyła na monitorze ultrasonografu swoje nienarodzone dziecko i dowiedziała się o jego rozwoju, druga zaś dotyczyła tzw. pozarejestracyjnego stosowania środków wczesnoporonnych, gdy lekarze przepisują środki tego rodzaju, pomimo, że wiedzą o skutkach ubocznych u niektórych pacjentek.