Bp Markus BüchelEpiskopat Szwajcarii poparł akcję tamtejszych obrońców życia, którzy zabiegają o skreślenie aborcji z listy świadczeń finansowanych z obowiązkowych składek zdrowotnych. Inicjatorzy kampanii przypominają, że aborcja nie jest chorobą, lecz unicestwieniem życia. Włączanie jej do ubezpieczeń zdrowotnych jest więc hipokryzją. Ponadto konieczność opłacenia aborcji z własnej kieszeni może skłonić rodziców poczętego dziecka do namysłu i w konsekwencji przyczynić się do uratowania jego życia.

[z zasobów Internetu]Zdecydowany sprzeciw wobec sugestii legalizacji aborcji w swej ojczyźnie wyrazili biskupi Irlandii. W odpowiedzi na raport ekspertów rządowych, postulujących zgodę na bezkarne zabijanie dzieci nienarodzonych podkreślili, że obowiązkiem lekarzy jest chronienie życia zarówno dziecka, jak i jego matki. Dokument opublikowano wczoraj, na zakończenie sesji plenarnej episkopatu.

W swoim komunikacie irlandzcy biskupi przypomnieli, że aborcja rozumiana jako działanie zmierzające do celowego zniszczenia życia dziecka jest zawsze moralnie niedopuszczalna. Nie znaczy to jednak, iż Kościół katolicki uważa jakoby życie dziecka w łonie kobiety miało pierwszeństwo przed życiem matki.

 Warszawa: Jak zwiększyć dzietność polskich rodzin?

O potrzebie zbudowania w Polsce spójnego systemu polityki rodzinnej, potrzebie przełamania barier mentalnych ograniczający dzietność oraz niezbędnej reformie systemu ubezpieczeń emerytalnych rozmawiali uczestnicy dyskusji panelowej wieńczącej konferencję: "Bariery ograniczające dzietność w Polsce", jak odbyła się dziś w Senacie.

Antoine RenardO szczegółach polityki rodzinnej we Francji mówi w rozmowie z KAI Antoine Renard, przewodniczący Związku Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. Przyznaje, że od 1945 r. polityka rodzinna jest najważniejszym elementem polityki socjalnej państwa. Państwo francuskie przeznacza na ten cel środki 6-razy większe niż Polska.

 

KAI: Francja należy do krajów o najbardziej rozwiniętej polityce rodzinnej. Rodzina traktowana jest jako jeden z filarów życia społecznego i cieszy się pomocą ze strony państwa. Na czym konkretnie ten system się opiera?

Tendencja malejąca W Polsce wyraźnie spada przyzwolenie na dokonanie aborcji jeśli nie występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ciężarnej i płodu – wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznych (CBOS). Połowa Polaków nie widzi potrzeby zmiany prawa dotyczącego aborcji. Za złagodzeniem ustawy z 1993 r. opowiada się jedna trzecia respondentów a tylko 9 proc. chciałoby jej zaostrzenia.

Aż 84. proc. respondentów uważa, że w głosowaniu, w sprawie takiej jak dopuszczalność przerywania ciąży, posłowie powinni kierować się własnym sumieniem a nie dyscypliną partyjną.