[Internet]Studenci University College London, wchodzącego w skład Uniwersytetu Londyńskiego (UCL) nie zgadzają się z rozporządzeniem uczelnianego zrzeszenia studenckiego, które zmusza, by organizacje studenckie zapraszały na spotkania poświęcone obronie życia także zwolenników aborcji. W bieżącym miesiącu zrzeszenie studenckie przystąpiło do proaborcyjnej inicjatywy Abortion Rights.

Fot. Nasz120 577 podpisów zebranych do 6 czerwca br. potrzebują obrońcy małżeństwa i rodziny, by przeprowadzić w stanie Waszyngton referendum obywatelskie w reakcji na zalegalizowanie przez obie izby tamtejszego parlamentu związków homoseksualnych. Ustawę podpisała 13 lutego br. uważająca się za katoliczkę gubernator Christine Gregoire, czyniąc Waszyngton siódmym stanem USA, gdzie prawa związków homoseksualnych zrównano z prawami małżeństw.

O N ZKomitet ds. organizacji pozarządowych ONZ nie zgodził się, by kilka grup proaborcyjnych i antykatolickich otrzymało status konsultacyjny organizacji pozarządowej przy ONZ – informuje biuletyn Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny( C-FAM) „Friday Fax". 19 członków komitetu rekomendującego kandydatów Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) uznało, że niektóre aplikacje nie spełniają kryteriów formalnych i merytorycznych takich jak m.in. przejrzystość ich funkcjonowania.

Abp Willem Jacobus Eijk - Prymas HolandiiDo najmłodszych członków kolegium kardynalskiego (niespełna 59 lat) włączonych do tego grona 18 lutego będzie się zaliczał metropolita Utrechtu i prymas Holandii, abp Willem Jacobus Eijk. Jest 70 następcą patrona kraju św. Willibrorda (658-739) na stolicy biskupiej w Utrechcie.

Abp Willem Jacobus Eijk urodził się 22 czerwca 1953 r. w Duivendrecht w diecezji Haarlem na północy Holandii. Po studiach medycznych na uniwersytecie w Amsterdamie wstąpił do seminarium duchownego diecezji Roermond. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985. Do 1987 był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Blerick koło Venlo.

Fot. NaszO włączenie się w obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia apeluje Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia. Dni co roku mają miejsce 24 i 25 marca.

Narodowy Dzień Życia jest - zgodnie z uchwałą Sejmu RP - "okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych". Ma być także motywem "solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia".