Moskwa - Sobór Chrystusa Zbawiciela [z zasobów Internetu]Do zaostrzenia rosyjskiego prawa wobec propagandy homoseksualizmu wezwał ks. protojerej Wsiewołod Czaplin, przewodniczący Synodalnego Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem. Jego sprzeciw wobec promowania kultury gejowskiej, zwłaszcza wśród dzieci, jest reakcją na niedawną wypowiedź sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda. Skrytykował on na falach radia „Echa Moskwy" władze rosyjskie za nietolerancję wobec mniejszości seksualnych.

Fot. NaszDo podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie projektowi stanowej ustawy nadającej parom homoseksualnym te sama prawa, którymi cieszą się małżeństwa – wezwali biskupi stanu Waszyngton w USA. Proponowana legislacja „wzmocni siły szkodzące już dziś życiu rodzinnemu" – ostrzegają biskupi archidiecezji Seattle oraz diecezji Spokane i Yakima w liście pasterskim pt. „Małżeństwo i wspólne dobro".

Jan Paweł II„Jan Paweł II – Papież Rodziny" – będzie hasłem XII Dnia Papieskiego, który w tym roku będzie obchodzony 14 października. Ogłosił je kard. Kazimierz Nycz, który wziął udział w konferencji prasowej, zorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia", przewodniczący Rady Fundacji.

W ubiegłym roku, podczas XI Dnia Papieskiego zebrano 7 mln 425 tys. zł – poinformował ks. prałat Jan Drob, przewodniczący Zarządu Fundacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone na stypendia dla młodzieży z wsi i małych miasteczek.

Dzień papieski był obchodzony w całej Polsce, ale także we wszystkich parafiach Wielkiej Brytanii, gdzie są Polacy, a także w Kanadzie, USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, w Oslo i Sztokholmie. Fundusze, uzyskane podczas zbiórek ulicznych są uzupełniane przez prywatnych darczyńców i firmy, które zasilają konto Fundacji.

Benedykt XVIMediolan przygotowuje się na tegoroczne Światowe Spotkanie Rodzin. Jego organizatorem jest Papieska Rada ds. Rodziny. Włoscy gospodarze liczą, że w spotkaniu, które rozpocznie się 30 maja a zakończy 3 czerwca, weźmie udział ok. miliona uczestników. Kulminacyjnym punktem mediolańskiego kongresu będzie Eucharystia, którą dla katolickich rodzin z całego świata odprawi Benedykt XVI.

Do końca marca trwa rejestracja uczestników. Można jej dokonać na stronie internetowej tego wydarzenia. Światowe Spotkanie Rodzin podzielono na dwa etapy. Pierwszym będzie sympozjum teologiczno-duszpasterskie poświęcone tematyce rodzinnej z udziałem 10 tys. osób. Natomiast w ramach drugiej części Benedykt XVI będzie się modlić z rodzinami i skieruje do nich przesłanie.

Kardynał Kazimierz Nycz- Dzień Papieski będzie okazją do ukazania w jaki sposób Jan Paweł II widział problemy rodziny i drogi do ich rozwiązania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski, a jednocześnie przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" skomentował hasło XII Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II - Papież Rodziny".

W opinii kard. Nycza obecnie sytuacja rodzin w Polsce jest trudna, szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych. „Jeżeli ktoś ma piątkę lub szóstkę dzieci, to powinno to być dostrzeżone, docenione, powinno być radością zarówno państwa, jak i Kościoła" - powiedział. Tymczasem rodziny wielodzietne znajdują się często w bardzo trudnej sytuacji materialnej.