Fot. MSZW większości województw trwają problemy z wdrażaniem nowych zasad działalności ośrodków adopcyjnych. Brakuje przede wszystkim pieniędzy, których placówki do tej pory nie otrzymały od samorządów województw. Te z kolei wciąż czekają na wsparcie z budżetu państwa. Niektóre ośrodki, w tym katolickie, nie mają nawet podpisanej umowy i działają „pro publico bono", choć spełniły ustawowe wymogi co do minimalnej liczby adopcji w 2010 r.

Jan Paweł IINa temat myśli bioetycznych Karola Wojtyły i Jana Pawła II rozmawiali 14 stycznia w Krakowie jego przyjaciele, znajomi lekarze i teologowie. Podkreślali, że Ojciec Święty wyrażał ogromne zainteresowanie obroną życia ludzkiego na każdym jego etapie, a centrum jego rozważań stanowiło zagadnienie godności człowieka.

Pierwszą część konferencji, poświęconej aspektowi biograficzno-historycznemu poprowadził ks. dr hab. Andrzej Muszala z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podkreślił, że spotkanie to jest rodzajem wdzięczności dla Jana Pawła II i jego pokolenia oraz przybliżenie tych rozważań młodym ludziom.

[z zasobów Internetu]Ruch Palikota chce zliberalizować obowiązujące przepisy dotyczące aborcji tak, aby była ona dozwolona do 12. tygodnia ciąży. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawiono dziś w Sejmie.

Projekt "ustawy o świadomym rodzicielstwie" - jak wyjaśniała wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka - dopuszcza przerwanie ciąży podczas pierwszych 12 tygodni jej trwania. Po tym okresie aborcja będzie możliwa gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

Fot. NaszW Mieście Meksyk – Dystrykcie Federalnym, w którym zliberalizowane w 2007 prawo aborcyjne pozwala na zabijanie dzieci poczętych do 12. tygodnia ciąży – wzrasta gwałtownie liczba ciąż wśród nastolatek – informuje miejscowa gazeta „Reforma". Dziennik powołuje się na słowa miejskiego sekretarza zdrowia Armando Ahuedy, który uważa, że ciąże wśród nieletnich to skutek oddziaływania telewizji, filmów, internetu, a także podprogowych reklam.

fot. kajaDwie lesbijki żyjące w związku partnerskim toczyły w sądzie spór o opiekę nad „wspólnym" dzieckiem. Jedna z kobiet była dawczynią komórki jajowej, drugiej wszczepiono zarodek, powołany do życia w drodze zapłodnienia pozaustrojowego. Każda z kobiet twierdziła, że jest „prawdziwą matką" dziecka.