Biskup Piotr Libera„Nie będzie przyzwolenia na wprowadzanie poprawek budżetowych o in vitro, w imię 'zabezpieczenia' nieistniejących ustaw, w imię testowania 'otwartości światopoglądowej' naszych władz" - napisał bp Piotr Libera w „Słowie skierowanym do płocczan po Uroczystości Objawienia Pańskiego". Jest ono dziś czytane w parafiach płockich podczas niedzielnych Mszy św.

Na wstępie bp Libera przypomina, że w „prawdziwie radosnej atmosferze" Płock obchodził w tym roku pamiątkę dnia, w którym tajemnica Jezusa Chrystusa - Syna Bożego została „objawiona wszystkim narodom". Wyrazem tej radości był pierwszy Orszak Trzech Króli oraz dar Kolędników Misyjnych z diecezji płockiej, na rzecz Sudanu Południowego.

 Pierwsza w Częstochowie poradnia NaProTechnologii zostanie otwarta 17 stycznia. Inicjatorem jej powstania jest Caritas archidiecezji częstochowskiej.

Otwarcie zaplanowano na godz. 19.00 w auli Parafii Św. Wojciecha przy ul. Brzeźnickiej 59 w Częstochowie. Jak podkreśla ks. prał. Stanisław Iłczyk, dyrektor Caritas archidiecezji częstochowskiej, poradnia będzie służyć „osobom borykającym się z problemem niepłodności, jak również osobom przychylnym naturalnym metodom prokreacji".

Arcybiskup Marian GołębiewskiParafialny Fundusz Ochrony Życia ustanowił na terenie archidiecezji wrocławskiej abp Marian Gołębiewski. Komunikat w tej sprawie został odczytany 1 stycznia we wszystkich kościołach archidiecezji.

Odtąd w poszczególnych parafiach wyodrębniane będą środki na organizację skutecznej pomocy rodzinom wielodzietnym, ochronę życia poczętego, pomoc kobietom w ciąży, matkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz wspieranie instytucji służących rodzinie.

Fot. DZZałożenia wchodzącej w życie 1 stycznia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w której zapisano m.in. nowe przepisy adopcyjne, są dobre. Problemem jest brak odpowiednich środków finansowych do jej wdrożenia oraz zbyt duże wymagania dla placówek niepublicznych - mówią KAI pracownicy katolickich ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych z mniejszych miast. Nowa ustawa zobowiązuje marszałków województw do przejęcia placówek adopcyjnych.

Część tych placówek zostanie zlikwidowana, gdyż nie spełnia ustawowego progu 20 adopcji przeprowadzonych w 2010 roku.

Jasna Góra Dofinansowanie in vitro z budżetu miasta akurat na przyjście abp Wacława Depo do archidiecezji częstochowskiej to poważny problem, z którym będzie się musiał zmierzyć nowy metropolita częstochowski – podkreśla ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela", komentując przyjęcie 29 grudnia, głównie głosami SLD i PO, dofinansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta.