Sejm RPS. Chyrowicz: finansowanie in vitro może wywołać społeczny konflikt

Czy w obliczu nędzy naszej służby zdrowia decyzja o dofinansowaniu in vitro jest słuszna? – pyta siostra prof. Barbara Chyrowicz, bioetyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komentując dla KAI rządowy program finansowania procedury in vitro s. Chyrowicz wyraża obawę, że odmowa terapii ciężko chorym przy jednoczesnej refundacji zapłodnienia pozaustrojowego może wywołać kolejny społeczny konflikt.

[z zasobów Internetu]Metoda zapłodnienia in vitro ma swoje regulacje w prawodawstwie większości państw europejskich. Rozwiązania są różne i nie można wskazać jednego wzorcowego rozwiązania prawnego dla tego zagadnienia.

Według opracowania Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, które sporządziło analizę rozwiązań prawnych problemu zapłodnienia pozaustrojowego w 27 państwach europejskich i pozaeuropejskich, poza Maltą, metoda in vitro nie jest zakazana.

Ks. prof. Stanisław Warzeszak„Żadne prawo, które dopuszczałoby zabijanie upośledzonych dzieci, nie może być moralne. Stąd też nie można go bronić i zawsze należy je doskonalić w celu zapewnienia pełnej ochrony każdego życia ludzkiego" – uważa ks. prof. Stanisław Warzeszak, sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i Dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. „Bez względu na to z czyjej inicjatywy partyjnej próbowano je zmienić, należy uznać że były to słuszne propozycje" – dodał w rozmowie z Magdaleną Kowalewską. Całość rozmowy ukaże się w tygodniku „Niedziela".

Jan Paweł II„Jan Paweł II przyciągał ludzi, ponieważ naprawdę kochał wszystkich, i ludzie to rozumieli, czuli to i odwzajemniali miłość i serdeczność" – mówi na łamach noszącego jutrzejszą datę „L'Osservatore Romano" dr Wanda Półtawska. Watykański dziennik publikuje wywiad, jaki przeprowadził z „duchową siostrą" Karola Wojtyły dr Włodzimierz Rędzioch.

Marek JurekRząd powinien natychmiast przygotować odwołanie od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "Agaty", a parlament powinien ujednolicić przepisy polskiego prawa tak, aby w przyszłości podobne wyroki nie były możliwe - uważa Prawica RP. W przesłanym KAI oświadczeniu jej lider Marek Jurek dodaje, że wczorajszy wyrok, nakładający obowiązek wypłacenia odszkodowania m.in. za utrudnianie 14-latce przeprowadzenia aborcji oznacza "zwiększenie presji państw i instytucji aborcyjnych na Polskę" i "stanowi wsparcie dla bezprawia, do którego doszło w naszym kraju przed czterema laty".