Drukuj
Arcybiskup Marian GołębiewskiParafialny Fundusz Ochrony Życia ustanowił na terenie archidiecezji wrocławskiej abp Marian Gołębiewski. Komunikat w tej sprawie został odczytany 1 stycznia we wszystkich kościołach archidiecezji.

Odtąd w poszczególnych parafiach wyodrębniane będą środki na organizację skutecznej pomocy rodzinom wielodzietnym, ochronę życia poczętego, pomoc kobietom w ciąży, matkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz wspieranie instytucji służących rodzinie.

Budżet Fundacji stanowić mają ofiary składane podczas specjalnych zbiórek organizowanych na terenie parafii, a ich czas i formę określać będzie proboszcz. Zarząd Fundacji tworzy, zgodnie z decyzją i we współpracy z proboszczem Rada Parafialna lub też Parafialny Zespół Caritas.

Fundacja nie posiada statusu osobnego podmiotu prawa kościelnego.

Parafialna Fundacja Ochrony Życia to kolejna - obok już istniejących, takich jak Domy Samotnej Matki, Okno Życia, Poradnie Rodzinne i Adopcyjne oraz działalność Caritas - forma zaangażowania Kościoła na Dolnym Śląsku w promocję Ewangelii Życia.

 

Katolicka Agencja Informacyjna