Drukuj
Jan Paweł IINa temat myśli bioetycznych Karola Wojtyły i Jana Pawła II rozmawiali 14 stycznia w Krakowie jego przyjaciele, znajomi lekarze i teologowie. Podkreślali, że Ojciec Święty wyrażał ogromne zainteresowanie obroną życia ludzkiego na każdym jego etapie, a centrum jego rozważań stanowiło zagadnienie godności człowieka.

Pierwszą część konferencji, poświęconej aspektowi biograficzno-historycznemu poprowadził ks. dr hab. Andrzej Muszala z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podkreślił, że spotkanie to jest rodzajem wdzięczności dla Jana Pawła II i jego pokolenia oraz przybliżenie tych rozważań młodym ludziom.

Kard. Stanisław Dziwisz zaznaczył, że w Krakowie dojrzewały rozważania Karola Wojtyły na temat zagadnień bioetycznych, które rodziły się poprzez spotkania z lekarzami, psychiatrami, psychologami , a także chorymi w szpitalach i domach.

Z kolei rektor UPJP II w Krakowie ks. prof. Władysław Zuziak zwrócił uwagę, że bł. Jan Paweł II sam nazywał siebie „papieżem życia" oraz że w szczególny sposób przybliżał chrześcijańską wizję rodziny, czemu towarzyszyła pogłębiona refleksja teologiczna.

Prof. Andrzej Półtawski wyjaśniał zagadnienie godności człowieka. Mówił, że leży ono u podstaw rozważań bioetycznych oraz że nie można uznawać godności człowieka nie licząc się z jego celowością. „Człowieka nigdy nie można pozbawić godności, można natomiast pozbawić go możliwości wyrażania siebie" – przestrzegał profesor.

O. Karol Meissner OSB, z wykształcenia lekarz, przyjaciel Jana Pawła II, opowiedział o początkach myśli bioetycznej w Krakowie. Mówił, że wówczas była ona domeną duszpasterstwa rodzin, Kraków zaś w tym okresie był silnym ośrodkiem myśli chrześcijańskiej. Opowiadał również o spotkaniach lekarzy i teologów z Janem Pawłem II, w których uczestniczył jako lekarz i mnich.

Konferencji towarzyszyła wystawa niepublikowanych wcześniej zdjęć Karola Wojtyły. Na wystawie zgromadzono fotografie pochodzące z prywatnych archiwów osób, z którymi papież był związany m.in. bp. Tadeusza Pieronka, prof. Zbigniewa Chłapa i prof. Zdzisława Ryna. Można było zobaczyć ponadto kopię napisanego odręcznie przez Karola Wojtyłę listu do papieża Pawła VI. Ekspozycję można było oglądać tylko przez jeden dzień.

Organizatorami konferencji był Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII, Katedra Teologii Moralnej Ogólnej UPJPII oraz Fundacja Życie i Płodność.

 

Katolicka Agencja Informacyjna