Kardynał Kazimierz Nycz- Dzień Papieski będzie okazją do ukazania w jaki sposób Jan Paweł II widział problemy rodziny i drogi do ich rozwiązania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski, a jednocześnie przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" skomentował hasło XII Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II - Papież Rodziny".

W opinii kard. Nycza obecnie sytuacja rodzin w Polsce jest trudna, szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych. „Jeżeli ktoś ma piątkę lub szóstkę dzieci, to powinno to być dostrzeżone, docenione, powinno być radością zarówno państwa, jak i Kościoła" - powiedział. Tymczasem rodziny wielodzietne znajdują się często w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Metropolita warszawski zwrócił również uwagę na podstawowe zadanie rodzin, czyli wychowanie młodego pokolenia. Jak wyjaśnił, zadania tego nie można przerzucić jedynie na szkołę czy Kościół. „Rodzina musi tu być pierwsza i wszyscy inni powinni rodzinie pomagać. Tymczasem brak czasu i zagonienie współczesnych rodziców, bardzo często sprawia, że z tym także są problemy" - zauważył kard. Nycz.

Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" wskazał również, iż na rodzinę należy spoglądać, jako na „zabezpieczenie przyszłości ludziom starszym". „Państwo nie spełni obowiązku troski o starych ludzi w domach pomocy społecznej, jeżeli głównego ciężaru tej sprawy nie wezmą na siebie rodziny" - powiedział dziennikarzom.

W opinii kardynała wskazane problemy widział również Jan Paweł II. Jak przypomniał metropolita warszawski, gdy 20 lat temu w Kielcach papież przestrzegał przed wieloma kłopotami, to pojawiały się głosy, że Ojciec Święty przesadza, że jest pesymistycznie nastawiony, że „u nas nie może aż tak spaść dzietność". „A tymczasem spadła" - zauważył kard. Nycz.

Odnosząc się bezpośrednio do obchodów XII Dnia Papieskiego, 14 października, którym towarzyszyć będzie hasło „Jan Paweł II - Papież Rodziny" kard. Nycz podkreślił, że nie chodzi tylko o jednodniową akcję, ale o szerokie pokazanie problemów rodziny, przypomnienie w jaki sposób widział je Jan Paweł II, w jaki sposób umacniał rodziny swoim słowem i nauczaniem, ale także „w jaki sposób wskazywał drogi rozwiązania wielu problemów, które już dzisiaj mamy".

 

Katolicka Agencja Informacyjna