Benedykt XVIMediolan przygotowuje się na tegoroczne Światowe Spotkanie Rodzin. Jego organizatorem jest Papieska Rada ds. Rodziny. Włoscy gospodarze liczą, że w spotkaniu, które rozpocznie się 30 maja a zakończy 3 czerwca, weźmie udział ok. miliona uczestników. Kulminacyjnym punktem mediolańskiego kongresu będzie Eucharystia, którą dla katolickich rodzin z całego świata odprawi Benedykt XVI.

Do końca marca trwa rejestracja uczestników. Można jej dokonać na stronie internetowej tego wydarzenia. Światowe Spotkanie Rodzin podzielono na dwa etapy. Pierwszym będzie sympozjum teologiczno-duszpasterskie poświęcone tematyce rodzinnej z udziałem 10 tys. osób. Natomiast w ramach drugiej części Benedykt XVI będzie się modlić z rodzinami i skieruje do nich przesłanie.

Papieska Rada ds. Rodziny z myślą o mediolańskim kongresie przygotowała materiały katechetyczne o aktualnych wyzwaniach stojących przed rodzinami. Tematem kongresu jest bowiem znalezienie równowagi między pracą, rodziną i czasem wolnym. Katechezy przygotowawcze dla uczestników tłumaczone są m.in. na tak egzotyczne języki, jak arabski i chiński.

„To ma być globalne wydarzenie" – podkreśla w wywiadzie dla Rome Reports kard. Ennio Antonelli. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny pragnie, by mediolańskie spotkanie objęło również tych, którzy nie mogą przyjechać do stolicy Lombardii. Dużą rolę odegrają tu przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich. „Chcielibyśmy razem z nimi dzielić wspólną drogę, która opiera się na modlitwie i refleksji nad rodziną, pracą i świętowaniem" – stwierdził watykański purpurat.

Pomysł na Światowe Spotkania Rodzin powstał za pontyfikatu bł. Jana Pawła II. W 1994 r. po raz pierwszy katolickie rodziny spotkały się w Rzymie. Od tej pory kolejne kongresy odbywają się co trzy lata. Gościły je już na kontynencie amerykańskim Rio de Janeiro i Meksyk, a w Azji – stolica Filipin Manila.

Duże znaczenie miało spotkanie w hiszpańskiej Walencji, na którym sześć lat temu Benedykt XVI przypomniał, że rodzina opiera się na nierozerwalnym małżeństwie między mężczyzną i kobietą oraz jest środowiskiem, w którym człowiek może narodzić się godnie i rozwijać w sposób integralny.

Światowe Spotkanie Rodzin ma zachęcać do dialogu, ukazywać ewangelizacyjny potencjał tkwiący w domowych Kościołach oraz umacniać katolicką tożsamość podstawowej komórki społecznej, która kwestionowana jest przez laicyzujący kontekst społeczny.

 

Katolicka Agencja Informacyjna