Drukuj
Moskwa - Sobór Chrystusa Zbawiciela [z zasobów Internetu]Do zaostrzenia rosyjskiego prawa wobec propagandy homoseksualizmu wezwał ks. protojerej Wsiewołod Czaplin, przewodniczący Synodalnego Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem. Jego sprzeciw wobec promowania kultury gejowskiej, zwłaszcza wśród dzieci, jest reakcją na niedawną wypowiedź sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda. Skrytykował on na falach radia „Echa Moskwy" władze rosyjskie za nietolerancję wobec mniejszości seksualnych.

Na spotkaniu z przedstawicielami prawosławnego laikatu ks. Czaplin podkreślił, że w wielu regionach Rosji prawo zabraniające propagandy homoseksualizmu wśród dzieci stało się faktem. Jego zdaniem, powinno ono obowiązywać na poziomie prawa federalnego. Duchowny wyraził przy tym zdziwienie, że środowiska homoseksualne, odżegnujące się od związków z pedofilią, sprzeciwiają się wprowadzeniu tego prawa.

Jeszcze większe zdziwienie przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego budzi poparcie dla żądań homoseksualistów ze strony organizacji europejskich, w tym najwyższych przedstawicieli Rady Europy. Zwrócił on uwagę, że z jednej strony homoseksualiści zaprzeczają, jakoby chcieli wciągać do swoich szeregów nieletnich, a z drugiej szczególnie nalegają na propagandę homoseksualizmu wśród nich.

Ks. Czaplin zaznaczył, że są osoby, które odczuwają popęd seksualny do przedstawicieli swojej płci nie zawsze z własnej winy. Powinno im się okazywać szczególną troskę duszpasterską. Jego zdaniem, w większości przypadków nieuporządkowane popędy i sprzyjające im poglądy są wynikiem narzucanej społeczeństwu przez media propagandy rozpusty i demoralizacji.

Kilka dni temu sekretarz Rady Europy skrytykował władze Rosji za niedopuszczanie do „parad równości" i przestrzegł przed rozprzestrzenianiem prawa o zakazie propagandy homoseksualizmu uchwalonego przez radnych Sankt-Petersburga. Stwierdził, że w tym względzie Rosja idzie w odwrotnym kierunku niż Europa, która zaakceptowała w rezolucji Rady Europy prawa homoseksualistów, a Jagland poczuwa się do bycia gwarantem tych praw.

Poglądy te wywołały oburzenie środowisk prawosławnych w Rosji. Oddział Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Rodziców w Saratowie wydał oświadczenie, w którym wzywa sekretarza Rady Europy do dobrowolnego ustąpienia z zajmowanego stanowiska. Ta sama organizacja w liście do patriarchy Cyryla prosi o zaostrzenie środków wobec homoseksualistów, wskazując na rozpowszechnioną w Rosji działalność klubów gejowskich i stron internetowych propagujących mniejszości seksualne.

 

Katolicka Agencja Informacyjna