Abp Henryk HoserFederacja Afrykańskiej Akcji Rodzinnej obchodzi w tym roku 10 lat istnienia. Z okazji jubileuszu jej założyciele i członkowie spotkali się w tych dniach w Cotonou, stolicy Beninu, na międzynarodowej konferencji. Jednym z głównych gości zjazdu był ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, który jest także jednym z sygnatariuszy aktu założycielskiego Federacji.

Zdaniem abp. Hosera, Federacja Afrykańskiej Akcji Rodzinnej jest "wielką szkołą życia rodzinnego i małżeńskiego, stanowiącą ważny element nowej ewangelizacji". - Jej zadaniem jest bowiem kształcenie formatorów, czyli ludzi, którzy są efektywną i skuteczną pomocą zarówno dla poszczególnych grup takich jak młodzież, rodzice, narzeczeni, małżeństwa czy całe rodziny, a nawet konkretne grupy społeczne – tłumaczył abp Hoser.

Zjazd składał się w dwóch części. W pierwszej członkowie Komitetu Założycielskiego Federacji i przedstawiciele członków ją tworzących, czyli organizacji miejscowych poszczególnych krajów, dyskutowali nad strukturą organizacji oraz jej funkcjonowaniem.

- Dokonując bilansu dziesięciu lat podejmowanych działań zauważono, że Federacja uległa zmianie ilościowej i jakościowej - poinformował abp Hoser. Jak zaznaczył, początkujące programy w tym czasie już się rozwinęły, mają swoje kadry wykształconych instruktorów i obejmują coraz szersze obszary działania. Jednocześnie sama Federacja jest bardziej znana i ceniona. Efektem tego jest m.in. uznanie jej przez Sympozjum Biskupów Afrykańskich, czyli najwyższą Federację Biskupów obejmującą wszystkie Konferencje Episkopatów Afryki – podkreślił bp warszawsko-praski.

- Podsumowując dekadę zauważono potrzebę postępującej formalizacji istnienia Federacji, czego wyrazem będzie stworzenie w najbliższym czasie jej regulaminu wewnętrznego. W trakcie styczniowych obrad ustalono także plan pracy na lata 2013-2017 i zajęto się przygotowaniem walnego zebrania Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej, które odbędzie się w przyszłym roku – poinformował abp Hoser.

Druga część zjazdu miała charakter Kongresu, w trakcie którego podjęto temat „Ludzka ekologia w służbie życia i rodziny". W dyskusji wzięli udział m.in. przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum kard. Robert Sarah, abp Kinszasy, kard. Laurent Monsengwo Pasinya oraz Sekretarz Papieskiej Rady ds. Rodziny, bp Jean Laffitte.

Jak zaznacza abp Hoser, na funkcjonowanie Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej wpłynęła w ostatnich latach zmiana etyki światowej, która jest sprzeczna z dekalogiem czy prawem naturalnym. - Jest ona przeciwna zarówno życiu rodzinnemu, jak i samemu życiu i płodności. Promowanie w krajach afrykańskich kultury homoseksualnej jest zupełnie sprzeczne z rodzimą tradycją. Ludzie przyjmują to ze zdziwieniem – zauważył abp Hoser podkreślając, że człowieka jest bardzo łatwo skorumpować.

W tegorocznym zjeździe Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej uczestniczyło 25 przedstawicieli państw członkowskich.

 

Katolicka Agencja Informacyjna