Drukuj
[z zasobów Internetu]Zdecydowany sprzeciw wobec sugestii legalizacji aborcji w swej ojczyźnie wyrazili biskupi Irlandii. W odpowiedzi na raport ekspertów rządowych, postulujących zgodę na bezkarne zabijanie dzieci nienarodzonych podkreślili, że obowiązkiem lekarzy jest chronienie życia zarówno dziecka, jak i jego matki. Dokument opublikowano wczoraj, na zakończenie sesji plenarnej episkopatu.

W swoim komunikacie irlandzcy biskupi przypomnieli, że aborcja rozumiana jako działanie zmierzające do celowego zniszczenia życia dziecka jest zawsze moralnie niedopuszczalna. Nie znaczy to jednak, iż Kościół katolicki uważa jakoby życie dziecka w łonie kobiety miało pierwszeństwo przed życiem matki.

Rząd Irlandzki odwołał się do opinii ekspertów na temat aborcji po śmierci 28 października w szpitalu w Galway na skutek posocznicy (sepsy) Savity Halappanavar oraz wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z roku 2009 r. przeciw Irlandii. Zdaniem biskupów, kwestia ta wymaga spokojnej, merytorycznej dyskusji i wcześniej nie wolno podejmować jakichkolwiek decyzji. Zaznaczają, iż orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zobowiązuje władz Irlandii do legalizacji aborcji.

 

Katolicka Agencja Informacyjna