Matka Boska z Guadalupe Abp Stanisław Gądecki ustanowił kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Sanktuarium ma się stać ośrodkiem umocnienia wiary, wzrastania w łasce dla wiernych, uwielbienia Boga, pojednania i dziękczynienia.

Uroczyste ogłoszenie dekretu przyznającego tytuł Sanktuarium Świętości Życia nastąpi 12 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00. Metropolita Poznański poświęci podczas nabożeństwa wizerunek Matki Bożej z Guadalupe.

Zdaniem kustosza sanktuarium, ks. Grzegorza Zbączyniaka, w świątyni będzie można budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie.

Sanktuarium będzie realizować podstawowe zadania związane z ewangelizacją poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu liturgicznym, zachętę do uzyskania odpustu zupełnego, organizowanie czuwań, dni skupienia, rekolekcji, spotkań formacyjnych, podczas których promować się będzie nauczanie Kościoła na temat świętości ludzkiego życia.

Pielgrzymi będą zapraszani do Sanktuarium Świętości Życia zwłaszcza dwunastego dnia każdego miesiąca na nabożeństwo przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe przypada właśnie w rocznicę objawień, 12 grudnia.

 

Katolicka Agencja Informacyjna