Bp Marek MendykZaniepokojenie kształtem edukacji seksualnej w szkole wyrażali polscy biskupi podczas dzisiejszego zebrania plenarnego KEP w Wieliczce. W komunikacie z obrad ma znaleźć się apel do rodziców o większą odpowiedzialność za wychowanie seksualne dzieci - zapowiedział w rozmowie z KAI bp Marek Mendyk.

- Seksualność nie jest dla nas tematem tabu, ale nie wolno tu pomijać sfery wartości - podkreśla przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.

 Stworzenie pozytywnego wizerunku rodziny zastępczej - to cel akcji promocyjnej "Zastąp mamę, zastąp tatę". Materiały informacyjne na ten temat trafiły już do mieszkańców Łodzi, a w najbliższych dniach pojawią się również w Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim.

Rosja - Duma PaństwowaDuma Państwowa przyjęła poprawki do kodeksu rodzinnego, zakazujące adopcji rosyjskich dzieci przez obywateli państw, które zalegalizowały tzw. małżeństwa homoseksualne. Z izby niższej parlamentu trafią one do rozpatrzenia przez izbę wyższą - Radę Federacji. Nowe prawo wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta Władimira Putina, który już zapowiedział, że to zrobi.

Mariusz Dzierżawski14 czerwca liczba podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy chroniącej życie chorych dzieci od poczęcia przekroczyła 100 tys. - poinformowała Fundacja PRO-Prawo do życia. 2 lipca mają one zostać złożone w Sejmie.

W październiku ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej wniesiony przez Solidarną Polskę. Chodziło o wykreślenie z art. 4a w punkcie 1 ustępu 2, który pozwala na dokonanie aborcji, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu".

Proponowana obecnie nowelizacja ma polegać, ponownie jak poprzednio, na usunięciu zapisu o tzw. przesłance eugenicznej. – Koncentrujemy się na prawie do życia dzieci podejrzanych o chorobę lub wadę genetyczną. Nasz projekt jest prosty: likwiduje możliwość zabijania takich dzieci, ponieważ ponad 90 proc. legalnych aborcji w Polsce to aborcje eugeniczne – informował KAI w chwili uruchomienia akcji Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO-Prawo do życia.

Kard.Raymond Leo Burke„Katolicy i wszyscy ludzie dobrej woli muszą być wyczuleni na przepisy prawne, które chronią godność ludzkiego życia" – powiedział 15 czerwca kard. Raymond L. Burke. Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej wystąpił na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie w ramach obchodów Dnia Evangelium Vitae.

Amerykański purpurat podkreślił szczególną rolę prawa w kulturze i nawoływał do zaangażowania katolickich rodzin w sferze politycznej, a przez to do wywierania wpływu na procesy legislacyjne. Przypomniał w tym kontekście słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae": „(...) ustawa łamiąca naturalne prawo niewinnego człowieka do życia jest niesprawiedliwa i jako taka nie może mieć mocy prawnej".