Niespełna dwa tygodnie po referendum, w którym Chorwaci opowiedzieli się za konstytucyjnym zakazem tak zwanych małżeństw homoseksualnych, chorwacki rząd przyjął dziś prawo, które jak oświadczył, premier Zoran Milanović, ma zrównać związki jednopłciowe z małżeństwami, choć, jak dodał nie do końca. Nie pojawia się słowo małżeństwo i nie ma zgody na adopcję dzieci. Projekt prawa trafi teraz do parlamentu, gdzie najprawdopodobniej zostanie przyjęty głosami koalicji rządowej.

Parlament Europejski w Strasburgu odrzucił dziś w głosowaniu sprawozdanie Edite Estreli w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie. Chciało ono uznawać „prawa seksualne i reprodukcyjne za prawa człowieka” i zalecało, aby „zgodnie z prawami człowieka i zdrowiem publicznym wysokiej jakości usługi aborcyjne były legalne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich w ramach systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich”.

Konferencją naukową i modlitwą nauczyciele naturalnego planowania rodziny (NPR) uczcili 7 grudnia 20-lecie istnienia oddziału swego stowarzyszenia w Bielsku-Białej. Od dwóch dekad członkowie stowarzyszenia uczą metod rozpoznawania płodności.

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

„Przykład krajów zachodnich pokazuje nam jak szybko mogą zostać zniszczone fundamenty naszego społeczeństwa, jakimi są godność życia człowieka i rodzina” – przekonują organizatorzy I Chrześcijańskiego Marszu w obronie życia i rodziny, który przejdzie 8 grudnia ulicami Cieszyna. Przedsięwzięcie przygotowuje cieszyńska wspólnota „Nikodem - Mężczyźni w modlitwie”.