„Narodziny. Scenariusz i reżyseria” - to temat najnowszego, grudniowego miesięcznika „Znak”. „Rodzenie dzieci można dokładnie zaplanować: z banku spermy wybrać dawcę o określonych cechach, zarodek przebadać przed implantacją, umówić się z lekarzem na cesarskie cięcie w dowolny dzień. Czy dziś narodziny to jeszcze cud, czy już tylko sprawnie odegrany scenariusz?” - zastanawiają się na jego łamach krakowscy redaktorzy.

Podczas wykładu nt. „Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny?” doszło do próby naruszenia przestrzeni wolności słowa oraz charakteru debaty, używając do tego argumentu siły – powiedział KAI ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, komentując wydarzenia, jakie miały miejsce podczas wykładu otwartego 5 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

To światło Adwentu, które zapaliło się w naszym mieście - tak decyzję Rady Miasta dającą przepustkę do finansowania w Częstochowie leczenia niepłodności metodą naprotechnologii skomentował na antenie Radia Fiat abp Wacław Depo.

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta 5 grudnia częstochowscy radni głosowali nad uchwałą obywatelską w sprawie dofinansowania programu pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii”. Projekt zyskał akceptację miejskich radnych. Dziesięcioro z nich opowiedziało się za jego przyjęciem, 7 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

Senat rozpatruje obecnie uchwaloną 8 listopada przez Sejm ustawę o cudzoziemcach. W opinii ekspertów z Centrum Prawnego Ordo Iuris, art. 160 pkt. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, będącą obywatelem RP, innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

O tym, dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci, czy bezpłodność Polaków jest problemem społecznym oraz czy czeka nas w najbliższym czasie katastrofa demograficzna dyskutowali uczestnicy IV Debaty Poznańskiej.

Gośćmi zorganizowanego 2 grudnia spotkania dyskusyjnego w sali Bazaru Poznańskiego byli prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, ginekolog, etyk i socjolog prokreacji z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Zofia Szweda-Lewandowska, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w Kancelarii Prezydenta RP oraz mec. Paweł Budrewicz, ekspert Centrum im. Adama Smitha, współtwórca Specjalnej Strefy Demograficznej w Opolu.