Obronie rodziny i ludzkiego życia poświęcili słowaccy biskupi list pasterski na pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu. W perspektywie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia podkreślają oni fenomen Świętej Rodziny z Nazaretu i Boży pomysł na życie człowieka w rodzinie.

Celem listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka, w którym autorki oskarżają biskupów, świeckich i katechetów o sianie nienawiści, jest w swej istocie próba ograniczenia głoszenia opinii przez ludzi Kościoła - piszą członkinie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski w liście otwartym. Podajemy treść listu:

Członkinie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet, skupiającej wiele środowisk kobiet katolickich w Polsce ze smutkiem odebrały list Kongresu Kobiet do papieża Franciszka, w którym autorki oskarżają biskupów, księży i katechetów o "szaleństwo nienawiści" w związku z ich krytyką ideologii gender. Smutek budzi fakt, że zamiast odnieść się merytorycznie do tej krytyki, Kongres Kobiet pragnie po prostu wyeliminować jeden z podmiotów sporu, dotyczącego człowieka. Chcą zabronić mu formułowania opinii.

Wspólne świadectwo w obronie życia przeciw aborcji i eutanazji, świadectwo wizji chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny a także etyki społecznej, sprawiedliwości i miłosierdzia oraz sensu życia na ziemi jako przygotowania do życia po śmierci – to według abp. Józefa Michalika najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie chrześcijaństwo w Europie. W swoim wystąpieniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił katolicką perspektywę, podczas odbywającej się w Warszawie konferencji polsko-rosyjskiej podkreślał znaczenie „wewnętrznej jedności Kościoła” oraz „uczciwego otwarcia ekumenicznego”.

Rodzice dzieci z przedszkola w Rybniku-Chwałowicach wydali oświadczenie w sprawie publikacji w mediach na temat programu zawierającego ideologię gender.

W oświadczeniu rodzice trójki dzieci wyjaśniają, dlaczego zrezygnowali z udziału przedszkolaków w projekcie „Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku”.

„Chcemy wyraźnie powiedzieć, że naszym zamiarem była ochrona naszych dzieci przed jakimikolwiek działaniami, zmierzającymi do „obalania stereotypów” na temat płci w wydaniu jakiegokolwiek pedagoga. Fakt, że projekt „Szczęśliwa 15” takie działania zakładał - i były one podejmowane - jest dla nas bezsporny” – czytamy w oświadczeniu.

Przedstawiciele belgijskich wspólnot religijnych wyrazili ubolewanie z powodu decyzji senackiej komisji sprawiedliwości i spraw społecznych, opowiadającej się za rozszerzeniem dopuszczalności eutanazji na osoby niepełnoletnie.

W oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego episkopatu, abp André-Josepha Léonarda a także wielkiego rabina Brukseli, przedstawicieli Kościoła anglikańskiego, prawosławnego, Kościołów protestanckich oraz wspólnoty muzułmańskiej wyrażono rozczarowanie i smutek. Podkreślono współczucie dla rodziców, których dzieci przedwcześnie stają w obliczu śmierci i cierpią. Wskazano na konieczność otoczenia terapią paliatywną osób śmiertelnie chorych i opowiedziano się przeciw prowadzeniu uporczywej terapii. Przedstawiciele belgijskich wspólnot religijnych podkreślają konieczność ulżenia cierpieniom dzieci, zgodnie z osiągnięciami medycyny.