Konferencja pod nazwą "Dziecko pozbawione opieki rodziców biologicznych w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" w dniach 26-27 listopada odbyła się w Licheniu. Zorganizowane przez koniński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy, wyrażenie opinii, zaprezentowanie doświadczeń oraz wymianę dobrych praktyk wśród ośrodków adopcyjnych z całego kraju.

4-letnia dziewczynka została uderzona kamienieniem, gdy wraz z rodzicami brała udział w pokojowej manifestacji na ulicach francuskiego miasta Nancy. Podczas jednej z manifestacji zorganizowanych przez obrońców życia i rodziny z organizacji „SOS Tout-Petits” modlących się obrońców życia w Nancy zaatakowali lewaccy bojówkarze.

Odrzucanie wartości rodziny, miłości małżeństwa, będzie oznaczało koniec naszej cywilizacji - powiedziała prof. Maria Ryś z UKSW, kierownik Katedry Psychologii Rodziny. W rozmowie z Radiem Plus Radom przyznała również, że w procesie wychowawczym Kościół i rodzina są ogromną siłą. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego skrytykowała również działania ruchu gender, które próbują kwestionować wartość rodziny we współczesnym świecie.

Gender to rewolucja antropologiczna. Nigdy w dziejach ludzie nie poddawali bowiem w wątpliwość tego, co oznacza bycie kobietą albo mężczyzną. To też największa rebelia przeciwko Bogu, który stworzył nas jako mężczyzn i kobiety – mówiła znana niemiecka socjolog Gabriele Kuby podczas konferencji „Kobieta w czasach gender. Wychowanie dziewcząt w dobie antywartości” 23 listopada w szkole dla dziewcząt Strumienie w Józefowie k. Warszawy.

Sukces inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas” powinien przekonać europarlamentarzystów do podjęcia decyzji o zaniechaniu finansowania jakichkolwiek badań, których skutkiem może być zniszczenie ludzkich embrionów. Taki apel wystosowała Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). W opublikowanym dokumencie czytamy m.in., że Unia Europejska nie może zignorować głosu blisko dwóch milionów (1,9 mln) obywateli, którzy podpisali się pod tą inicjatywą.