Instytut na rzecz Państwa Prawa krytykuje MSZ za sprawę "Agaty"

Instytut na rzecz Państwa Prawa opublikował oświadczenie po rezygnacji przez MSZ z odwołania się do Wielkiej Izby Trybunału w sprawi P. i S. przeciwko Polsce. Sprawa znana jako "sprawa Agaty" dotyczyła gimnazjalistki, która wahała się, czy dokonać aborcji, ostatecznie dokonała ją, a później wystąpiła o odszkodowanie oskarżając Polskę o utrudnianie realizacji tego zamiaru. Instytut na rzecz Państwa Prawa był uczestnikiem postępowania przed Trybunałem (uzyskał status strony trzeciej) i rekomendował rządowi złożenie wniosku o przekazanie sprawy P. & S. przeciwko Polsce (nr sprawy 57375/08) do Wielkiej Izby Trybunału na podstawie art. 43 Konwencji.

 Kto kogo bardziej wspiera w naszym kraju: państwo rodzinę czy rodzina państwo? Fundacja Republikańska szczegółowo wyliczyła, ile statystyczna polska rodzina łoży na państwo i co od niego otrzymuje (także w postaci różnych usług, takich usług jak żłobki). Okazało się, że znacznie więcej daje niż dostaje. W dodatku pomoc świadczona rodzinie jest nieefektywna i kosztowna. Fundacja proponuje uproszczenie i racjonalizację polityki prorodzinnej: dwuletnie urlopy macierzyńskie dla wszystkich, „bon wychowawczy" na opiekę nad dziećmi w wieku 2-5 lat i rozbudowanie ulgi podatkowej na dzieci. Koszty wcale nie byłyby większe niż obecnie.

LegnicaW Legnicy Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęło przyjmowanie zapisów na „maraton" modlitewny, który rozpocznie się w środę Popielcową i potrwa do Niedzieli Palmowej. Przez 960 godzin, w dzień i w nocy, osoby prywatne oraz wspólnoty modlitewne będą zanosiły szturm do Boga w intencji poczętego życia oraz w intencji matek.

Antoni SzymańskiNie ma odpowiedzi na atak na małżeństwo - ubolewa w wywiadzie Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. W rozmowie wskazuje też, co trzeba robić żeby ochronić rodzinę - najlepsze środowisko urodzenia i kształtowania człowieka.
Podajemy wywiad z Antonim Szymańskim:
 W Wiedniu rozpoczęła oficjalnie działalność austriacka gałąź europejskiej inicjatywy obywatelskiej „One of Us" (Jeden z nas), która wystartowała z początkiem roku. Celem kampanii, która potrwa do 1 listopada br., jest stworzenie przepisów chroniących prawo do życia dzieci nienarodzonych od chwili ich poczęcia, łącznie ze większą ochroną ludzkich zarodków.