Dzięki wprowadzeniu w Rosji programu „Świętość Macierzyństwa” udało się odwieść od decyzji przeprowadzenia aborcji około 8 tys. kobiet. Kierownik rady nadzorczej programu Natalia Jakunina podczas otwarcia dzisiaj w Moskwie III Forum programowego przedstawiła konkretne dane na temat osiągnięć tego projektu.

Klauzula sumienia nie może być używana jako instrument narzucania innym swoich przekonań moralnych – głosi stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Komitet wskazuje w nim, że klauzula sumienia nie może zwalniać lekarza z obowiązku wypisania recepty na środek antykoncepcyjny, także wczesnoporonny. Zdanie odrębne zgłosiła siostra prof. Barbara Chyrowicz z KUL.

Wynagrodzenie za grzech małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci będzie miała na celu modlitwa egzorcyzmu, który 20 listopada br. poprowadzi w katedrze Niepokalanego Poczęcia w Springfield, ordynariusz tej diecezji bp Thomas Paprocki. W tym samym czasie gubernator stanu Illinois Pat Quinn podpisywać będzie prawo zmieniające definicję małżeństwa, dające parom homoseksualnym te same przywileje co małżonkom.

Wspieranie i finansowanie aborcji ze szczególnym uwzględnieniem spodziewających się narodzin dziecka nastolatek – sugeruje m.in. opublikowany niedawno raport Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA). Wśród innych zalecanych działań pojawiają się w dokumencie także postulaty wzmożenia nacisku na edukację seksualną wśród młodzieży oraz szerokiej promocji antykoncepcji.

I Europejski Kongres Pro-Life odbył się w Krakowie w dniach 14-17 listopada. Wydarzenie to zjednoczyło reprezentantów ruchów pro-life i liderów Komitetów Narodowych zaangażowanych w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”, która do 31 października zebrała 1 900 000 podpisów poparcia obywateli z 28 krajów Unii Europejskiej.