USA: 55 mln abortowanych dzieci to nie kwestia „osobistego wyboru"

„U podstaw wysiłków, które przywrócą autentyczny szacunek dla życia w Ameryce, muszą stać modlitwy i nawrócenie serc" – podkreślił kard. Seán P. O'Malley z Bostonu, przewodniczący komisji episkopatu amerykańskiego do spraw propagowania ruchu obrony życia.

 Od roku przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie działa pierwsza w regionie Poradnia Rozpoznawania Płodności. Poradnię NaProtechnologii w styczniu 2012 r. uruchomiła Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Aktualnie z usług poradni korzysta 30 par, kilkanaście następnych czeka w kolejce.

 Miłość małżeńska bardzo szybko jest wystawiana na próbę, dlatego tematem dorocznych rekolekcji animatorów Spotkań Małżeńskich były słowa Jezusa wypowiedziane do Szymona Piotra: „Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę" – poinformował KAI Jerzy Grzybowski. W miniony weekend 19-20 stycznia w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie w rekolekcjach wzięło udział prawie 90 animatorów z warszawskiego ośrodka Spotkań Małżeńskich.

Naczelny Rabin Rzymu - Riccardo Di SegniW dyskusji na temat „małżeństw" par homoseksualnych we Włoszech tamtejszy żydowski portal „Moked" przytoczył stanowiska Benedykta XVI i naczelnego rabina Paryża, broniących tradycyjnego pojęcia małżeństwa. Przypomniał też, że naczelny rabin Rzymu – Riccardo di Segni już w 2007 roku przedstawił swoje argumenty przeciw prawnemu uznaniu związków osób tej samej płci.

 Katolicy Wielkiej Brytanii wyślą do parlamentarzystów milion pocztówek z wyrazem sprzeciwu wobec prób zalegalizowania w tym kraju tzw. małżeństw homoseksualnych. Pomysłodawcą akcji „Opowiedz się za małżeństwem" jest episkopat Anglii i Walii, który wydrukował kartki z tekstem sprzeciwu. Znajduje się na nich także zdjęcie ślubnych obrączek i hasło akcji.