Każdy z nas jest istotą społeczną, także dziecko. Ono przychodzi na świat w rodzinie i dlatego nie może być usunięte ze środowiska, szczególnie z życia rodzinnego. Przypomniał o tym biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz w rozważaniach zamieszczonych w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na stronie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

"Klauzula sumienia" pracowników Służby Zdrowia była głównym tematem wczorajszego Zebranie Zespołu ds. Bioetycznych KEP, który obradował pod przewodnictwem abp Henryka Hosera.

W odpowiedzi na stanowisko Komitetu Etycznego Państwowej Akademii Nauk które sugeruje konieczność radykalnego zawężenia możliwości odwołania się do klauzuli sumienia, członkowie Zespołu opracowują specjalny dokument, który - jak zapowiadają - będzie swego rodzaju dialogiem, a czasami polemiką ze stanowiskiem Komitetu.

Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego - podkreślają polscy biskupi w Liście pasterskim na Niedzielę św. Rodziny. W tym roku przypada ona 29 grudnia.

Poniżej publikujemy pełny tekst dokumentu:

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w zakresie ochrony prawnej dziecka poczętego idą w dobrym kierunku - uważa Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Komisja kodyfikacyjna, działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości, pracuje obecnie nad zmianami w Kodeksie Karnym w myśl których zostanie podwyższona kara za aborcję, chce wprowadzić też pojęcie dziecka poczętego. Określenie "przerwanie ciąży" ma być zastąpione przez "spowodowanie śmierci dziecka poczętego", zaś kobieta, dokonująca aborcji, byłaby karana za dzieciobójstwo. Projekt zmian wywołuje protesty feministek i lewicy.

Projekt ustawy obligujący firmy ubezpieczeniowe do ujawnienia, czy ich oferta obejmuje aborcję – wprowadziła pod obrady Senatu USA grupa 15 kongresmanów amerykańskich, na czele której stoi republikanin z Teksasu, Pat Roberts. Regulacje mają wyeliminować realną groźbę tego, że Amerykanie będą nieświadomie finansowali praktyki niezgodne z ich sumieniem, poprzez obowiązkowe wykupywanie planów ubezpieczeniowych, obejmujących m.in. aborcje.