[z zasobów Internetowych]Sądowe odwołanie od rozporządzenia depenalizującego aborcję w Urugwaju złożyła archidiecezja Montevideo. To już trzecie tego typu odwołanie przeciwko nowemu prawu sankcjonującemu de facto przerywanie ciąży w tym kraju. Pierwsze zostało złożone przez ponad setkę lekarzy, którzy uważają, że ustawa ogranicza ich podstawowe prawa zagwarantowane w konstytucji i jest sprzeczna z wolnością sumienia, zarówno w aspekcie moralnym jak i obywatelskim. Kolejną skargę złożyła organizacja pozarządowa „Matki chrzestne życia".

Już w grudniu biskupi wyrazili swoje oburzenie i sprzeciw wobec postanowień nowej ustawy. „Ufamy, że dopóki nie zostanie uchylone prawo dotyczące tej kwestii, jego dalsze stosowanie będzie bardzo ostrożne, by nie powiększać szkód, które już wyrządziło" – czytamy w komunikacie urugwajskiego episkopatu.

W swoim liście biskupi żądali także poszanowania wolności sumienia lekarzy i instytucji, w których pracują. Podkreślili również, że prawo jest sprzeczne z ideałami, którymi powinny kierować się placówki ochrony zdrowia i ich pracownicy.

 

Katolicka Agencja Informacyjna