Abp Henryk HoserAbp Henryk Hoser: rodzicielstwo jest wyrazem dojrzałości człowieka

Rodzicielstwo jest wyrazem dojrzałości człowieka - powiedział abp Henryk Hoser w czasie świątecznego spotkania Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. A odwołując się słów św. Augustyna wskazał na potomstwo, wierność i sakramentalność jako elementy konstytutywne życia rodzinnego.

Spotkanie odbyło się w kaplicy kurialnej. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. po której doradcy życia rodzinnego mieli okazje przełamać się opłatkiem.

Podkreślając w homilii niezbywalną wartość osoby ludzkiej, wynikającą z faktu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga, abp Hoser zachęcał, aby w swoim współmałżonku dostrzec dar Boga. – Jedynym, który ma do nas niezbywalne prawo, jako nasz Ojciec, jest Bóg, stąd małżeństwo polega na tym, że otrzymujemy drugą osobę z Jego rąk. I jednocześnie w tym człowieku jest już zawarty obraz Stwórcy – powiedział arcybiskup.

Odwołując się do św. Augustyna, bp warszawsko-praski wskazał na trzy konstytutywne elementy życia rodzinnego jakimi są potomstwo, wierność i sakramentalność.

- Coraz więcej młodych ludzi boryka się dziś z ogromnym lękiem przed dzieckiem, którego pojawienie się nie jest traktowane jako biblijne błogosławieństwo, ale wręcz jako przekleństwo – zauważył abp Hoser.

- Rodzicielstwo zmusza do wyjścia z egocentryzmu, który lansuje współczesna hedonistyczna kultura. Na pierwszym planie już nie jestem ja, ale poczęte i wychowywane przeze mnie dziecko – stwierdził.

Abp Hoser przypomniał również o sakramentalnym wymiarze małżeństwa. – Uczestnictwo Boga w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej jest gwarancją jej trwałości. On bowiem nigdy nie zawodzi i nie jest niewierny - podkreślił kaznodzieja.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej jest 75 doradców życia rodzinnego, w tym kilkanaście par małżeńskich. Poprzez intensywną formację przygotowują się oni do pracy w nowo otwieranych na terenie diecezji Parafialnych Ośrodków Formacji Rodziny. W ubiegłym roku powstało ich osiem.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Abp Henryk Hoser: Rodzinie została powierzona służba życiu

 

- Służba życiu, powierzona rodzinie, składa się z dwóch wymiarów: rodzicielstwa fizycznego i duchowego - mówił abp Henryk Hoser z Warszawy, który 3 stycznia przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat styczniowego spotkania brzmiał: „Można i trzeba dopomóc małżonkom, którzy cierpią z powodu niepłodności. Kościół wspomaga medyczne działania w ramach naprotechnologii – o życiu i rodzinie spod Betlejemskiego Żłóbka". Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia przed obrazem św. Józefa Kaliskiego poprowadził ks. Łukasz Przybyła.

Konferencję nt. naprotechnologii w służbie zdrowia kobiety i rodziny wygłosiła Agnieszka Pietrusińska, jedna z pierwszych w Polsce instruktorek naprotechnologii. Szkolenie w tej dziedzinie odbyła w Nowym Jorku. Prelegentka opowiedziała o swoich przeżyciach, kiedy wraz z mężem Michałem chcieli mieć drugie dziecko, od lekarzy usłyszeli, że mogą liczyć tylko na in vitro. Małżonkowie nie pogodzili się z tą diagnozą, a ich uporczywe poszukiwania naprowadziły ich na metodę naprotechnologii, którą dziś z oddaniem promują.

Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, członek Komisji Duszpasterstwa, członek Rady ds. Rodziny, konsultor Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Wraz z biskupem warszawsko-praskim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski oraz kapłani.

W homilii celebrans wskazał, że Święta Rodzina jest przykładem życia rodzinnego i przekazuje nam mądrość życiową, którą człowiek łatwo potrafi zgubić. – Święta Rodzina to nie była rodzina pozorna, to nie była rodzina zastępcza, to była najprawdziwsza rodzina, która skupia w sobie to, co jest najistotniejsze w życiu małżeńskim i rodzinnym – powiedział abp Hoser.

Stwierdził, że małżeństwo Maryi i Józefa było konieczne dla zbawienia człowieka. - Z małżeństwa Adama i Ewy rozlało się zło po całym świecie w postaci grzechu pierworodnego i stąd zaistniało nowe małżeństwo, nowa rodzina, z której świętość rozlewa się na całą ziemię – zaznaczył.

Podkreślał, że w Bożej ekonomii zbawienia ważniejsze jest rodzicielstwo duchowe. – Musimy sobie uświadomić, jak ważną rolę odgrywa rodzina w rodzicielstwie duchowym bez którego nie ma zdrowego społeczeństwa, zdrowej cywilizacji, zdrowej kultury. Duchowe rodzicielstwo jest najwyższym stopniem dojrzałości ludzkiej. Ludzie niedojrzali nie potrafią pełnić funkcji matki i ojca – mówił hierarcha.

Dodał, że związek sakramentalny jest absolutnie konieczny, by rodzicielstwo duchowe mogło się zrealizować. Stwierdził też, że najważniejszym czynnikiem wychowawczym w rodzinie jest jakość życia małżeńskiego.

Ubolewał, że ciągle wzrasta liczba sił przeciwnych, które chcą rodzinę usunąć z centrum życia człowieka przez proponowanie im form zastępczych.

Podkreślał, że dar płodności jest darem Bożym i należy to szanować. - Ludzka płodność został dana przez Boga jako odpowiedzialność za życie. Gdy płodność zaczyna się niszczyć, nie szanuje się życia dziecka. Musimy otwierać się nie tylko na własną płodność, ale mieć szerokie serce na potrzeby osieroconych, innych dzieci – mówił abp Hoser.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

Po Mszy św. zespół Servi Domini Cantores – Śpiewający Słudzy Pana dał koncert kolęd i najpiękniejszych arii sakralnych. Jest to zespół księży solistów, absolwentów, dziś także wykładowców wydziałów wokalno-aktorskich polskich Akademii Muzycznych. Wystąpili: ks. Zdzisław Madej – tenor (Wrocław), ks. Paweł Sobierajski – tenor ( Katowice-Będzin), o. Rafał Kobyliński SJ – baryton (Poznań). Akompaniament: prof. Grzegorz Biegas, prorektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

 

Katolicka Agencja Informacyjna