Białystok - KatedraDo słów Księgi Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?" (Mi 6, 6-8) nawiązywać będzie obchodzony w dniach 18-25 stycznia w Białymstoku Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wspólne nabożeństwa z głoszeniem kazań przez przedstawicieli innych wyznań odbędą się w świątyniach katolickiej, prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej. Zaplanowano m.in. międzywyznaniową sesję naukową o problemach bioetycznych związanych z początkiem ludzkiego życia.

Tydzień Ekumeniczny w Białymstoku od kilku lat organizowany jest wspólnie przez Kościół rzymskokatolicki, prawosławny, luterański i baptystów. Wydarzenie poprzedzi ekumeniczny wieczór ze Słowem Bożym oraz koncert orkiestry symfonicznej w Pałacu Branickich dnia 16 stycznia.

Zdaniem ks. dr. Radosława Kimszy, referenta ds. ekumenizmu archidiecezji białostockiej, o ekumenizmie można mówić na trzech na trzech płaszczyznach. Ekumenizm duchowy wyraża się we wspólnej modlitwie o jedność chrześcijan. Jest to już wiele, gdyż łagodzi różnice. „Zarówno chrześcijanie Kościoła wschodniego jaki i zachodniego stają do modlitwy przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym do Boga Ojca" – podkreśla ks. Kimsza.

„Później jest ekumenizm intelektualny, który w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan skonkretyzuje się w sesji naukowej poświęconej bioetycznym problemom początku życia ludzkiego. I w końcu jest ekumenizm praktyczny, gdyż chrześcijanie różnych wyznań żyją ze sobą na co dzień, wspólnie uczą się i pracują. I chyba ten właśnie ekumenizm praktyczny jest tu, na Białostocczyźnie najważniejszy" – zwraca uwagę ks. Kimsza.

Po raz pierwszy w programie Tygodnia Ekumenicznego znajdzie się ekumeniczny wieczór ze Słowem Bożym. 16 stycznia w Aula Magna Pałacu Branickich przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich Białegostoku czytać będą tekst Kazania na Górze. Czytaniu tekstów Pisma Świętego towarzyszyć będzie koncert Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod dyr. Kazimierza Dąbrowskiego.

W sobotę 18 stycznia abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki wygłosi kazanie w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku. Nabożeństwu w intencji jedności chrześcijan przewodniczył będzie abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Początek nabożeństwa o godz. 18.00.

W niedzielę 20 stycznia o godz. 10.00 w kaplicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Białymstoku odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosi przedstawiciel Kościoła prawosławnego. O godz. 18.00 natomiast w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku odbędzie się główne nabożeństwo tygodnia ekumenicznego. Mszy św. w intencji jedności chrześcijan przewodniczył będzie abp Edward Ozorowski, a kazanie wygłosi abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

21 stycznia w sanktuarium bł. Bolesławy Lament, prekursorki ekumenizmu, odbędą się Nieszpory w intencji jedności chrześcijan, w których uczestniczyć będą osoby konsekrowane z Białegostoku.

22 stycznia o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej odbędzie się promocja ekumenicznego tomiku refleksji. Tomik ten jest zbiorem poezji, w której różni autorzy przedstawiają swój sposób rozumienia hasła tegorocznego tygodnia ekumenicznego.

Charakterystyczny dla białostockiego Tygodnia Ekumenicznego jest trójgłos ekumeniczny, w którym głos zabierają reprezentanci Kościoła katolickiego, protestanckiego i prawosławnego. Tegoroczne spotkanie rozpocznie się godz. 17.00 w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W dyskusji „Początek ludzkiego życia – chrześcijańskie spojrzenie" wezmą udział: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ks. dr Anatol Szymaniuk z Kościoła prawosławnego i dr Jerzy Sojka z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Uwieńczeniem tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego Ekumeniczny Festiwal Dramy Chrześcijańskiej, który odbędzie się w sobotę 9 lutego w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79A w Białymstoku.

Białostockie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zostały zorganizowane wspólnie przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów, Archidiecezjalną Radę ds. Ekumenizmu oraz alumnów białostockiego AWSD, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Książnicą Podlaską.

 

Katolicka Agencja Informacyjna