Do 1 marca można zgłaszać kandydatury do Tulipanów Narodowego Dnia Życia, dorocznej nagrody honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych jesienią ub. roku na zlecenie Fundacji Narodowego Dnia Życia przez Grupę IQS, większość Polaków uznaje pozytywną rolę rodziny, stwierdzając, że może być ona receptą na kryzys.

W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Konkursowe jury złożone jest z naukowców, działaczy społecznych i artystów. Wśród nich są m.in. prof. Zbigniew Stawrowski - dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Paweł Zuchniewicz – dziennikarz, autor książek o Janie Pawle II oraz Ireneusz Jabłoński - ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym.

Dzieło kultury – przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka.

Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne.

Samorząd przyjazny rodzinie – ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych.

Zgłoszenia w terminie do 1 marca 2013 r. należy wysyłać na adres:

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, ul. Wilcza 8\19, 00-538 Warszawa

Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 r. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów", „Być ojcem - rola życia", „Razem na zawsze" i „Jestem mamą – to moja kariera".

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

 

Katolicka Agencja Informacyjna