Kościół na Słowacji, umocniony duchowo obchodami Roku Jubileuszowego świętych Cyryla i Metodego w Nitrze i doroczną pielgrzymką na Górę Maryjną w Lewoczy wielkimi krokami zbliża się do największego w tym kraju święta rodziny. Trwają intensywne przygotowania do ogólnonarodowego Marszu dla Życia, który przejdzie ulicami Koszyc w niedzielę 22 września 2013 r. Jego program, w którego realizację włączą się wszystkie diecezje, został zatwierdzony przez słowacki episkopat na ostatniej sesji plenarnej.

Ideowym wparciem dla tej największej inicjatywy na rzecz obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i instytucji małżeństwa z Bożego ustanowienia stała się deklaracja biskupów o tzw. „rodzajowej równości" (ideologia gender), ogłoszona po wspomnianej sesji episkopatu. Biskupi zdecydowanie przeciwstawiają się ideologiom podważającym instytucję rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.

Wzywają też katolików i ludzi dobrej woli do publicznej, społecznej obrony rodziny jako wartości niezbędnej dla życia jako takiego i dla istnienia ludzkiej społeczności. „Małżeństwo i rodzina należą do ewangelicznego przesłania dla dzisiejszego świata" – podkreślają biskupi w deklaracji, przypominając jednocześnie, że według badań opinii społecznej rodzina jest wciąż najważniejszą wartością dla przeważającej większości Słowaków.

Marsz dla Życia poprzedzi specjalna nowenna modlitewna we wszystkich parafiach kraju i list biskupów przygotowywany na pierwszą niedzielę września.

 

Katolicka Agencja Informacyjna