Abp Henryk HoserPolska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 130 organizacji prorodzinnych, wystosowała list otwarty poparcia abp. Henryka Hosera. Deklarują swoje wsparcie oraz gotowość obrony dobrego imienia arcybiskupa wobec "medialnej kampanii kłamstw i oszczerstw".

 

Publikujemy treść listu otwartego:

 

Wobec niemającej precedensu medialnej kampanii kłamstw i oszczerstw kierowanych wobec osoby Księdza Arcybiskupa, a będących elementem walki z cywilizacją życia i Kościołem Katolickim w Polsce, w imieniu organizacji zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, pragniemy wyrazić naszą solidarność z Księdzem Arcybiskupem oraz deklarujemy pełne wsparcie i gotowość obrony dobrego imienia Księdza Arcybiskupa.

Jesteśmy przekonani, że za tym atakiem kryje się głęboka niechęć do wyjątkowego zaangażowania Księdza Arcybiskupa w obronę małżeństwa i rodziny, ochronę ludzkiego życia od jego poczęcia oraz jednoznacznie krytyczne stanowisko w sprawie ideologii gender, będącej zagrożeniem dla cywilizacji, w której żyjemy.

Ekscelencjo, prosimy przyjąć wyrazy głębokiej wdzięczności za podejmowane wysiłki, jednoznaczną postawę i odważne pokazywanie prawdy.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i pamięcią w modlitwie


Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), Antoni Zięba (wiceprezes),Anna Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban.

 

*************************************************

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

 

Katolicka Agencja Informacyjna