Drukuj
„Przykład krajów zachodnich pokazuje nam jak szybko mogą zostać zniszczone fundamenty naszego społeczeństwa, jakimi są godność życia człowieka i rodzina” – przekonują organizatorzy I Chrześcijańskiego Marszu w obronie życia i rodziny, który przejdzie 8 grudnia ulicami Cieszyna. Przedsięwzięcie przygotowuje cieszyńska wspólnota „Nikodem - Mężczyźni w modlitwie”.

Inicjatorzy wydarzenia przypominają, że tak jak kilkadziesiąt lat temu ideologia komunizmu zniszczyła wolność człowieka w Polsce w imię równości między ludźmi, tak teraz ideologia gender zmierza do zniszczenia godności człowieka w całej Europie, w imię równości między orientacjami płciowymi.

Francuski działacz pro-life Bertrand Bisch, związany z cieszyńską wspólnotą mężczyzn, przyznaje, że choć przestroga brzmi nieprawdopodobnie, to ma jednak realne podstawy. Przypomina, że rząd francuski wdrożył zmianę społeczeństwa, całkowicie ignorując manifestacje pokojowe, które zgromadziły ponad 1,3 mln obywateli.

„Teoria gender jest nam przedstawiona w Konwencji Unii Europejskiej jako sposób walki przeciwko przemocy w rodzinie, oraz dyskryminacji. Zdecydowanie przeciwstawiamy się przemocy oraz dyskryminacji, ale uważamy teorię gender za błędne rozwiązanie, gdyż prowadzi ona nazywania par homoseksualnych małżeństwem oraz do prawa do adopcji lub in vitro dla tych par w imię równości między małżeństwami. Oznacza to, że nie wszystkie dzieci będą miały w przyszłości prawo do miłości ojca i matki, co jest niedopuszczalne!” – zaznacza jeden z pomysłodawców Marszu i wyjaśnia, że marsz ma być świadectwem wiary.

„Chcemy zaświadczyć, że chrześcijański model rodziny, jako wspólnoty miłości i życia, która powstaje, gdy mężczyzna i kobieta całkowicie oddają się sobie nawzajem w małżeństwie, gotowi przyjąć dar potomstwa oraz nauka naszych kościołów chrześcijańskich, iż życie człowieka jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci, są skutecznymi środkami walki przeciwko wszelkiej przemocy oraz wszelkiej dyskryminacji” – dodaje Bisch i zaprasza na Marsz wszystkich mieszkańców regionu, którzy podzielają te poglądy.

Chrześcijański Marsz w obronie życia i rodziny się 8 grudnia od godzinie 13.30 na rynku w Cieszynie. Uczestnicy Marszu wysłuchają na początku specjalnych wystąpień, wezmą udział w "Rodzinnym Polonezie" i następnie przejdą ulicami miasta – Głęboką, Liburnia, Bobrecką, Kolejową, Bielską, Wyższą Bramą. Po Marszu sprawowana będzie Msza Święta w kaplicy sióstr boromeuszek.

Organizatorzy chcą przypomnieć podczas Marszu, że każde dziecko ma prawo do miłości ojca i matki. Dlatego sprzeciwiają się nazywaniu par homoseksualnych małżeństwem, co, zdaniem inicjatorów przedsięwzięcia, dawałoby w rezultacie prawo do adopcji i in vitro dla par jednopłciowych. Ojcowie z cieszyńskiej wspólnoty zaznaczają, że życie człowieka należy chronić jako dobro podstawowe, od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dzieci mają prawo do edukacji zgodnej z wartościami chrześcijańskimi. W ten sposób sprzeciwiają się wprowadzeniu do szkół polskich teorii gender.

 

Katolicka Agencja Informacyjna