I Europejski Kongres Pro-Life odbył się w Krakowie w dniach 14-17 listopada. Wydarzenie to zjednoczyło reprezentantów ruchów pro-life i liderów Komitetów Narodowych zaangażowanych w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”, która do 31 października zebrała 1 900 000 podpisów poparcia obywateli z 28 krajów Unii Europejskiej.

Jakub Bałtroszewicz, koordynator Polskiego Komitetu Narodowego EIO „Jeden z nas”, zaznaczył, że to „najsilniejsza i odnosząca największy sukces” inicjatywa wykorzystująca nowe narzędzie europejskiej demokracji. Carlo Cassini, włoski europoseł, pomysłodawca inicjatywy dodał, że „Jeden z nas” była też pierwsza chronologicznie, co jest bardzo ważne i symboliczne dla całej Unii Europejskiej. „W centrum Europy musi stać człowiek i jego godność. Jeżeli wszyscy będą równi – od poczęcia – to Europa będzie prawidłowo funkcjonować” – mówił Cassini.

Celem Kongresu było podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń i zaplanowanie kolejnych kroków w kierunku zmaksymalizowania presji na Komisję Europejską podczas planowanego na wiosnę wysłuchania publicznego.

„Inicjatywa „Jeden z nas” jest jedyną, która ma już dokładną propozycję legislacyjną dla Komisji Europejskiej” – mówiła Ana del Pino. Nie prosimy też o pieniądze, ale o to, żeby Unia Europejska przestała je wydawać na zabijanie życia” – dodała pochodząca z Hiszpanii koordynatorka inicjatywy „Jeden z nas”.

Włoski europoseł zauważył, że „Jeden z nas” nie jest inicjatywą katolicką czy środowisk konserwatywnych – ma charakter ekumeniczny i łączy także ludzi, którzy z Kościołem nie mają wiele wspólnego. „Obrona życia to nie jest temat konserwatywny ale rewolucyjny, tak jak kiedyś była walka z niewolnictwem czy o równouprawnienie kobiet. To jest nowa energia, która wpływa na stosunki międzynarodowe. Ta energia ożywiła serca prawie 2 milionów Europejczyków” – podkreślał Cassini.

Jednym z istotnych punktów bogatego programu Kongresu było podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad statutami Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. „Teraz czeka nas olbrzymia praca związana z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, które pomogą Federacji funkcjonować w sposób zgodny z prawem. Tworzymy dzieło, którego celem będzie promocja i ochrona godności człowieka oraz życia nienarodzonych” – powiedział KAI Jakub Bałtroszewicz, koordynator Polskiego Komitetu Narodowego EIO „Jeden z nas” i dodał, że międzynarodowa współpraca europejskich ruchów pro-life w takiej skali stanowi „kompletnie nową wartość”. Namiastką struktury Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia będzie dotychczasowy Komitet Wykonawczy EIO „Jeden z nas”.

Specjalne słowo do uczestników Kongresu skierował kard. Stanisław Dziwisz. „Nie ulega wątpliwości, że dziś jesteśmy świadkami zmagania się cywilizacji życia i śmierci. Inicjatywa „Jeden z Nas” jest tą płaszczyzną porozumienia ruchów Pro Life, która pokazuje, że można skutecznie bronić życia. Dlatego pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tego spotkania za wszelkie inicjatywy, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki do naturalnej śmierci. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, jest niestety bardzo łatwo uznawane za „moralnie dozwolone” – mówił metropolita krakowski.

„Inicjatywa „Jeden z nas” pokazuje, że chrześcijanie w Europie należą do najaktywniejszych części europejskiego życia społecznego. Bez względu na dalsze losy tej inicjatywy, to już dziś jest sukces” – powiedział europoseł Konrad Szymański i dodał, że sukces EIO jest ogromnym problemem, dla tych, którzy korzystają z faktu, że budżet UE jest nieszczelny. „Jestem pewien, że przeciwnicy EIO zrobią wszystko by storpedować nasze działania” – mówił Szymański.

Carlo Cassini zaznaczył, że miejsce spotkanie nie jest bez znaczenia. „Tu był biskupem największy obrońca życia – Karol Wojtyła. Jego encyklika „Evangelium vitae” jest naszym podręcznikiem. W czasie Kongresu doświadczamy zjednoczenia Europy w imię wartości życia, o które prosił Jan Paweł II” – mówił pomysłodawca inicjatywy „Jeden z nas”.

Zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z nas” zakończyła się 1 listopada; w tej chwili trwa weryfikacja głosów. Inicjatywa ma przeszkodzić wypływaniu pieniędzy unijnych na programy niszczące życie ludzkie. Jej autorzy musieli zebrać milion podpisów (na papierze i w Internecie), co – zgodnie z Traktatem Lizbońskim – pozwoli Komisji Europejskiej na podjęcie prac w tym kierunku. Okazało się, że dotychczas doliczono się ponad 1,86 mln podpisów z całego kontynentu.

 

Katolicka Agencja Informacyjna